Úvod Hodnotitelé

Hodnotitelé

Nábor expertních hodnotitelů je dočasně pozastaven.

Náplň činnosti expertního hodnotitele

  • seznámení se s došlými Žádostmi o poskytnutí voucheru,
  • hodnocení jednotlivých Žádostí na základě stanových kritérií.

Základní předpoklady pro práci expertního hodnotitele

  • věk minimálně 18 let,
  • znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího,
  • vysokoškolské vzdělání a min. 5 let praxe v oboru, nebo středoškolské vzdělání a min. 8 let praxe v oboru,
  • bezúhonnost,
  • způsobilost k právnímu jednání.

NUTNO doložit:

  • přihlášku,
  • profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech,
  • kopii dokladu o nejvyšším dosaženého vzdělání.

Jak se stát expertním hodnotitelem?

Zájemci o tuto pozici zašlou Přihlášku společně s požadovanými přílohami. V Přihlášce je nutné vyplnit zejména obory specializace dle specifikace CZ NACE. Se zájemci, kteří splní stanovené požadavky, bude uzavřena Dohoda o pracovní činnosti (DPČ), případně Dohoda o provedení práce (DPP).

Přihlášku se všemi přílohami prosím zašlete datovou schránkou (ID: 48ia97h). Pokud datovou schránkou nedisponujete, prosíme o zaslání přihlášky poštou nebo ji dodejte osobně na adresu podatelny hl. m. Prahy: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor projektového řízení, Oddělení strategie a podpory podnikání, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.

K hodnocení Žádostí budou hodnotitelé vybíráni ze seznamu expertních hodnotitelů s přihlédnutím ke specializacím hodnotitelů a k počtu zároveň hodnocených projektů.

Nábor Expertních hodnotitelů probíhal do konce dubna 2018, nyní je pozastaven.

Hodnocení žádostí o vouchery bude zahájeno v květnu 2018.

Odměna: 500 Kč/hod.

Máte nějaké dotazy?

Neváhejte se na nás obrátit!

Mgr. et. Mgr. Adéla Malá, adela.mala@praha.eu

+420 236 003 368; +420 770 105 079