Úvod Projekty Pražských voucherů Pražský voucher na koučing a mentoring

Pražský voucher na koučing a mentoring

Cílem voucheru na koučing a mentoring je transfer podnikatelského know-how od zkušených businessmanů k začínajícím podnikatelům. Jedná se tedy o předávání praktických informací pražským malým a středním podnikům pro úspěšný rozjezd jejich podnikání. Zároveň bude žadatelům poskytnuto další komplexní poradenství, např. v oblasti práva a duševního vlastnictví.

O podporu mohou žádat malé a střední podniky do 3 let stáří se sídlem v hl. m. Praze, případně se sídlem kdekoliv v rámci ČR, ale s ekonomicky aktivní provozovnou na území hl. m. Prahy zapsanou v živnostenském rejstříku. Zároveň musí jít o právnické osoby (s.r.o., a.s., k.s. apod.).

Podpořené podniky budou mít na realizaci svých záměrů nejvýše 12 měsíců (maximální délka realizace bude vždy stanovena v jednotlivých výzvách).

Podpora bude poskytována formou zpětně proplácené dotace, tzv. voucherem. Voucher opravňuje jeho držitele využít získané finanční prostředky na hrazení předem určených služeb spojených s podporovanými aktivitami. Dotace (hodnota voucheru) je určena podle výše celkového rozpočtu projektu. U projektů s rozpočtem do 500 tisíc Kč získá podpořený podnikatel dotaci ve výši 85%, u projektů s rozpočtem 500 tisíc Kč a vyšším získá dotaci ve výši 50%. Nejvyšší možná dotace na jeden projekt je 2 miliony Kč. Maximální výše celkového rozpočtu jednotlivých projektů však není omezena.

 

Výzva č. 1 k předkládání žádostí o poskytnutí voucheru