Úvod Projekty Pražských voucherů Pražský voucher na kreativní služby

Pražský voucher na kreativní služby

Úspěšní žadatelé získají podporu v podobě zvýhodněných služeb kreativců – profesionálů v oblastech jako design, branding, reklama, PR apod.

Cílem voucheru na kreativní služby je zvýšit kvalitu nabídky malých a středních podniků (zejména jejich produktů a služeb) a získat zcela nové přístupy v kulturním a kreativním odvětví. Žadatelé se naučí komunikovat s kreativními tvůrci v rámci zadávání vlastních projektů a osvojí si dovednosti obou stran.

O podporu mohou žádat malé a střední podniky do 3 let stáří se sídlem v hl. m. Praze, případně se sídlem kdekoliv v rámci ČR, ale s ekonomicky aktivní provozovnou na území hl. m. Prahy zapsanou v živnostenském rejstříku. Zároveň musí jít o právnické osoby (s.r.o., a.s., k.s. apod.).

Podpořené podniky budou mít na realizaci svých záměrů nejvýše 6 měsíců (maximální délka realizace bude vždy stanovena v jednotlivých výzvách).

Podpora bude poskytována formou zpětně proplácené dotace, tzv. voucherem. Voucher opravňuje jeho držitele využít získané finanční prostředky na hrazení předem určených služeb spojených s podporovanými aktivitami.

Dotace (hodnota voucheru) je určena režimem podpory. V případě podpory de-minimis získá podpořený podnikatel dotaci ve výši 85%, v případě podpory v režimu blokové výjimky získá dotaci ve výši 50%. Celková výše rozpočtu jednotlivého projektu nesmí překročit hodnotu 500 tisíc Kč, maximální výše dotace je tak téměř 425 tisíc Kč.

 

Výzva č. 1 k předkládání žádostí o poskytnutí voucheru