Úvod Projekty Pražských voucherů Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech

Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech

Tento voucher urychlí rozvoj pražských firem a pomůže jim získat zkušenosti s podnikáním na vyspělých zahraničních trzích prostřednictvím poskytování poradenských služeb od zahraničních mentorů. Projekt rovněž podpoří komercializaci produktů a transfer výsledků vývoje a inovačních aktivit na zahraniční trhy.

V rámci krátkodobých pobytů zástupců začínajících firem budou v projektu podporovány zejména destinace na západním pobřeží USA (primárně Silicon Valley), na východním pobřeží USA (primárně New York) a Čína (primárně Shanghai, Shenzhen a Peking).

Optimální délka jednoho zahraničního pobytu je stanovena na 3-4 měsíce. Žadatel má právo žádat o podporu na stejnou lokalitu opakovaně.

O podporu mohou žádat malé a střední podniky do 3 let stáří se sídlem v hl. m. Praze, případně se sídlem kdekoliv v rámci ČR, ale s ekonomicky aktivní provozovnou na území hl. m. Prahy zapsanou v živnostenském rejstříku. Zároveň musí jít o právnické osoby (s.r.o., a.s., k.s. apod.).

Podpořené podniky budou mít na realizaci svých záměrů nejvýše 12 měsíců (maximální délka realizace bude vždy stanovena v jednotlivých výzvách).

Podpora bude poskytována formou zpětně proplácené dotace, tzv. voucherem. Voucher opravňuje jeho držitele využít získané finanční prostředky na hrazení předem určených služeb spojených s podporovanými aktivitami. Dotace (hodnota voucheru) je určena podle výše celkového rozpočtu projektu. U projektů s rozpočtem do 500 tisíc Kč získá podpořený podnikatel dotaci ve výši 85%, u projektů s rozpočtem 500 tisíc Kč a vyšším získá dotaci ve výši 50%. Nejvyšší možná dotace na jeden projekt je 2 miliony Kč. Maximální výše celkového rozpočtu jednotlivých projektů však není omezena.

 

Výzva č. 1 k předkládání žádostí o poskytnutí voucheru