Úvod Projekty Pražských voucherů Pražský voucher na zahraniční veletrhy a výstavy

Pražský voucher na zahraniční veletrhy a výstavy

Cílem tohoto voucheru je usnadnit vstup pražských firem na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách a to nejen v rámci EU. Díky těmto aktivitám budou malé a střední podniky schopny organizovat a vykonávat takové marketingové akce, které podpoří jejich schopnost navázat nové obchodní příležitosti v zahraničí.

O podporu mohou žádat malé a střední podniky do 3 let stáří se sídlem v hl. m. Praze, případně se sídlem kdekoliv v rámci ČR, ale s ekonomicky aktivní provozovnou na území hl. m. Prahy zapsanou v živnostenském rejstříku. Zároveň musí jít o právnické osoby (s.r.o., a.s., k.s. apod.).

Podpořené podniky budou mít na realizaci svých záměrů nejvýše 6 měsíců (maximální délka realizace bude vždy stanovena v jednotlivých výzvách).

Podpora bude poskytována formou zpětně proplácené dotace, tzv. voucherem. Voucher opravňuje jeho držitele využít získané finanční prostředky na hrazení předem určených služeb spojených s podporovanými aktivitami.

Dotace (hodnota voucheru) je určena režimem podpory. V případě podpory de-minimis získá podpořený podnikatel dotaci ve výši 85%, v případě podpory v režimu blokové výjimky získá dotaci ve výši 50%. Celková výše rozpočtu jednotlivého projektu nesmí překročit hodnotu 500 tisíc Kč, maximální výše dotace je tak téměř 425 tisíc Kč.

 

Výzva č. 1 k předkládání žádostí o poskytnutí voucheru