Úvod Výzvy k předkládání žádostí

Výzvy k předkládání žádostí

Vážení žadatelé, z důvodu dočasné nefunkčnosti on-line portálu prosíme o zasílání Žádostí o poskytnutí voucheru, vč. všech souvisejících příloh, datovou schránkou. ID datové schránky hl. m. Prahy: 48ia97h. Všechny předložené dokumenty musí být opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem žadatele o voucher.

Zároveň si vás dovolujeme požádat, abyste při plánování zahájení realizace projektu zohlednili délku kontrolního a schvalovacího procesu. Žádost prochází nejdříve hodnocením formálních náležitostí, přijatelnosti a věcným hodnocením. Následně jsou Žádosti o poskytnutí voucheru schvalovány Radou a následně Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

 

Vzory dokumentů k vyplnění kompletní Žádosti o poskytnutí voucheru:

Vyplněné formuláře (ve formátu Word) je nutné nejprve převést do formátu PDF a až po té lze dokumenty opatřit kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

Výzva č. 1 na inovační projekty ukončena.

 

Whitelisty jsou k dispozici zde.

 

Výzvy k předkládání žádostí o vouchery:

Výzva č. 1 na inovační projekty ukončena.