Úvod White-listy

White-listy

V minulých dnech jsme zaznamenali, že došlo k hromadnému osloveni dodavatelů zveřejněných na white listu projektu Pražský voucher, a to s žádostí o spolupráci v rámci projektů nesouvisejících ani s Pražským voucherem ani s Magistrátem hl. m. Prahy.  K využití kontaktů uvedených na webových stránkách prazskyvoucher.cz došlo bez našeho vědomí. Ujišťujeme vás, že jsme podnikli kroky k tomu, abychom minimalizovali takové neetické chování třetích stran. Samotný fakt, že to někomu stálo za to, nás ale utvrzuje ve správné cestě i v tom, že jsme pro naplnění našeho hlavního cíle, tj. zajištění  jedinečné podpory malých a středních podniků v Praze, získali opravdu kvalitní síť kvalifikovaných dodavatelů.

 

Nábor

V rámci projektů Pražských voucherů hledáme tyto odborníky:

 

White-listy