• Kolik: výše rozpočtu do 500 000 Kč s podporou 75 % nebo 500 000 Kč a více s podporou 50 %
 • Na co: na poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací
 • Pro koho: malé a střední pražské podniky (bez ohledu na datum založení)

INOVAČNÍ PROJEKTY

Ukončení výzvy: 17. 9. 2020

 • Kolik: výše rozpočtu do 500 000 Kč s podporou 85 %
 • Na co: na kreativní a související poradenské služby
 • Pro koho: začínající malé a střední pražské podniky (do 3 let existence)

KREATIVNÍ SLUŽBY

Ukončení výzvy: 18. 4. 2019

 • Kolik: výše rozpočtu do 500 000 Kč s podporou 85 % nebo 500 000 Kč a více s podporou 50 %
 • Na co: úhrada nákladů na koučing/mentoring a další poradenské služby
 • Pro koho: začínající malé a střední pražské podniky (do 3 let existence)

KOUČING
A MENTORING

Ukončení výzvy: 18. 4. 2019

 • Kolik: výše rozpočtu do 500 000 Kč s podporou 85 % nebo 500 000 Kč a více s podporou 50 %
 • Na co: úhrada nákladů na přípravnou a realizační fázi pobytu podnikatelů v zahraničních „inkubátorech“
 • Pro koho: začínající malé a střední pražské podniky (do 3 let existence)

ZAHRANIČNÍ INKUBÁTORY

Ukončení výzvy: 18. 4. 2019

 • Kolik: výše rozpočtu do 500 000 Kč s podporou 85 %
 • Na co: úhrada nákladů na organizační a technické zajištění zahraniční prezentace
 • Pro koho: začínající malé a střední pražské podniky (do 3 let existence)

ZAHRANIČNÍ VELETRHY A VÝSTAVY

Ukončení výzvy: 18. 4. 2019

Podej projekt Manuál aplikace Podej projekt

O nás

Jsme ti, kteří vám pomohou nastartovat cestu k úspěchu a rozvoji vašeho podnikání: TÝM Magistrátu hl. m. Prahy.

Co pro vás máme: 5 JEDINEČNÝCH PROJEKTŮ = PRAŽSKÝCH VOUCHERŮ.
Co je jejich cílem: Podpořit pražské podnikatele. Rozvoj a konkurenceschopnost jejich firem.

Aktuality

Jak na to?

Via představuje Pražský voucher

Setkáváte se poprvé s Pražským voucherem? Na úvod vám doporučuji pár mých videí.

Pražský voucher

Inovační projekty

Kreativní služby

Koučing a mentoring

Pobyt v zahraničních inkubátorech

Zahraniční veletrhy a výstavy

Asistent

Proč využít asistenta?

 • 1. Snadno ověříte, zda můžete žádat o některý z voucherů.

 • 2. Najdete voucher, který je pro vás vhodný.

 • 3. Obdržíte jako první klíčové informace (například o vyhlášení nové výzvy pro příjem žádostí).

Týká se mě pražský voucher?

ANO NE
ANO NE

Který z voucherů je pro vás vhodný?

AnoNe
Máte ambice dostat se na zahraniční trhy?
Chcete inovovat svou firmu a produkty, ale chybí vám know-how nebo finanční prostředky?
Vidíte prostor pro zlepšení propagace vaší firmy?
Máte dobré nápady, ale chybí vám zkušenosti?
Můžete si časově dovolit 3-4 měsíce zahraničního pobytu?

Výsledek

Je nám líto, ale Pražský voucher pro vaši firmu není určen.

Přihlášení k newsletteru proběhlo úspěšně

Mohlo by vás zajímat

Zahraniční inkubátory

Vzdělávací
kurz online

Inovační voucher

Vzdělávací
kurz online

Kreativní služby

Vzdělávací
kurz online

Veletrhy a výstavy

Vzdělávací
kurz online

Koučing a mentoring

Vzdělávací
kurz online

Nejčastejší dotazy

 • Aplikace Podej projekt
 • Financování projektu
 • Jiná kategórie
 • Oprávnění žadatelé
 • Realizace projektu
 • Schvalování žádostí
 • Žádost o voucher

Je vidět historie změn/úprav projektu?

Ano je. Po přihlášení je zobrazena v položce Historie.

Může v aplikaci Podej projekt vyplnit Žádost někdo jiný než jednatel?

Ano. Žádost o poskytnutí voucheru může vyplnit někdo jiný než jednatel. Musí být ale opatřena kvalifikovaným elektronickým podpisem Žadatele. Kvalifikovaný elektronický podpis patří oprávněné osobě, tj. statutárnímu orgánu anebo je doložena ověřená plná moc, kterou vystavil statutární orgán pro jinou oprávněnou osobu.

Umí aplikace Podej projekt rozpoznat datum a čas?

Ano, systém rozpoznává a zaznamenává datum i čas.

Jak se dostanu k vyplnění Žádosti?

Před prvním přihlášením do systému je potřeba se zaregistrovat, tedy vytvořit si účet. Nestačí mít pouze uživatelský účet, ale je potřeba zaevidovat také subjekt, pod kterým budete o voucher žádat. Pokud jste zadali IČ systém vás informuje, že zvolený subjekt není doposud zaevidován a vyzve vás k vytvoření nového. Informační systém se v dalším kroku připojí k databázi ARES a automaticky vyplní základní údaje o subjektu. Ostatní povinné údaje (označené červenou hvězdičkou) je potřeba doplnit ručně. Následně kliknete na tlačítko Vytvořit nový projekt se dostanete do sekce Výzvy, kde si vyberete výzvu a můžete začít vyplňovat Žádost o poskytnutí voucheru.

Jak postupovat, pokud se vyskytne problém?

Řešení hledejte v sekci FAQ na webu www.prazskyvoucher.cz. Pokud ve FAQ odpověď nenaleznete, obraťte se na některého ze specialistů Pražského voucheru. V případě technického problému (nefunkční přihlášení, nedostupnost aplikace apod.) kontaktujte technickou podporu: podpora@inqool.cz.

Co dělat při zapomenutí hesla?

V případě zapomenutí hesla zvolte tlačítko Zapomněli jste své heslo?, zadejte svou e-mailovou adresu – pokyny pro obnovení hesla vám budou zaslány e-mailem.

Je možné měnit informace v Žádosti?

Ano, veškeré informace můžete až do odeslání žádosti kdykoliv měnit a uložit tlačítkem „Uložit změny“.

Koho uvést jako kontaktní osobu?

Vyberte osobu, která bude mít projekt na starost a se kterou bude poskytovatel dotace komunikovat. Kontakt je možné kdykoliv před odesláním žádosti změnit.

Jak k žádosti připojím potřebné přílohy?

Po vyplnění (a uložení) základního formuláře žádosti se vám zpřístupní další části formuláře žádosti. Jednou z nich je právě sekce SOUBORY – v této části formuláře žádosti můžete přidat veškeré soubory (přílohy) ze svého počítače, které jsou potřeba předložit vzhledem k požadavkům ve výzvě.

Vkládají se dílčí položky nebo jen celková částka rozpočtu?

Vkládá se pouze celková částka rozpočtu.

Jak Žádost o poskytnutí voucheru odešlu?

Pokud máte všechny změny uloženy a následující položky vyplněny …

✔ základní informace o projektu

✔ rozšiřující informace o projekt

✔ rozpočet

✔ všechny požadované přílohy v souladu s podmínkami příslušné výzvy jsou nahrány do systému

… můžete odeslat žádost k posouzení!

V případě, že nikoliv, objeví se po kliknutí na Odeslat ke schválení v horní čísti varovná notifikace s informací o tom, co přesně v Žádosti chybí:

Pokud kliknete na Odeslat ke schválení a vše je v pořádku, nabídne vám systém vygenerovat Žádost, kterou je potřeba opatřit kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. V případě, že dle Obchodního rejstříku za společnost jedná více osob, jsou nutné podpisy všech.

Po odeslání už Žádost nemůžete měnit. Odeslání žádosti musíte stihnout nejpozději v den (a čas) uzávěrky uvedený v podmínkách dané výzvy. Pozdější odeslání žádosti není možné, tlačítko pro odeslání přestane být aktivní.

Jak zjistím stav projektu?

Stav naleznete v menu „Projekty“ ve výpisu jednotlivých projektů subjektu. Automaticky budou rozesílané e-mailem notifikace při změně stavu projektu a také při vrácení projektu na dopracování.

Jsou možné tyto stavy:

 • Rozpracovaný – jedná se o projekt, na kterém právě pracujete, ještě nebyl finalizován a odeslán.
 • Formální kontrola – probíhá formální kontrola projektu.
 • Hodnocení přijatelnosti – probíhá hodnocení přijatelnosti.
 • Expertní hodnocení – probíhá expertní hodnocení.
 • K rozhodnutí Radě HMP nebo Zastupitelstvu HMP – bude předloženo na jednání Rady HMP nebo Zastupitelstvu HMP.
 • Čeká na dopracování žadatelem – žádost vám byla navrácena k dopracování. Můžete změnit pouze položky, které byly otevřeny. Tyto položky jsou podbarvené červeně.

Po dopracování žádost odešlete (a tím i uzamknete) opět tlačítkem Odeslat ke schválení.

 • Podpořený – projekt, který byl podle pravidel hodnocení schválen. Tento stav také označuje projekty v realizaci.
 • Odložený – projekt, který byl odložen.
 • Zamítnutý – projekt, který na základě hodnocení nebyl podpořen.
 • Nerealizovaný – projekt, který nakonec nebyl realizován.
 • Uzavřený – podpořený projekt po úspěšném ukončení realizace.
 • Ostatní – jiný stav, který není výše definován.

Může být financována z kreativního voucheru také webová aplikace? Nejen mobilní?

Ano, webová aplikace, která bude součástí webových stránek, spadá pod způsobilé výdaje projektu.

Dají se dotace sčítat? Máme podporu na projekt (zahraniční veletrh) také z Czechtrade.

Ne. Dotace nesmí být použita na krytí stejných způsobilých nákladů projektu financovaného zcela nebo zčásti z jiných veřejných prostředků.

Jaká je hodnota voucheru?

Hodnota voucheru je individuální u každého projektu. Jeho hodnota se pohybuje v rozmezí od 75 tis. Kč do 2 mil. Kč v závislosti na celkové výši rozpočtu projektu žadatele.

Kdo financuje a řídí projekty Pražských voucherů?

Projekty jsou financovány z Operačního programu Praha pól růstu ČR a jsou řízeny Odborem projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy.

Jaký je rozdíl mezi podporou v režimu de minimis a v režimu blokové výjimky?

Projekty do 500 tis. Kč jsou primárně podpořeny v režimu de minimis s 15% nebo 25% spoluúčastí podnikatele (v závislosti na typu voucheru). Pokud již žadatel vyčerpal limit podpory de minimis, může využít režim blokové výjimky, kde je již ovšem nutná 50% spoluúčast podnikatele. Projekty v celkové hodnotě 500 tis. Kč a výše jsou automaticky zařazeny do režimu blokové výjimky s 50% spoluúčastí podnikatele.

Kde lze získat informaci o čerpání podpory de minimis­?

Výši čerpané podpory de minimis si žadatelé mohou ověřit v Registru de minimis, musí mít ovšem registraci u Ministerstva zemědělství (od konce května nelze zjistit podpory anonymně kvůli ochraně dat (GDPR). Žadateli nesmí být poskytnuta podpora de minimis v případě, že by součet všech podpor de minimis žadatele za současné a dvě předchozí účetní období spolu s hodnotou plánovaného voucheru převýšil částku 200 000 EUR. Budete-li mít vyčerpán limit podpory de-minimis, můžete zažádat o voucher v režimu blokové výjimky.

Kdy mohu podat žádost o proplacení voucheru?

Žádost o proplacení voucheru se podává po ukončení naplánovaných činností a po vypořádání všech finančních závazků mezi žadatelem a dodavatelem služby, nejpozději v den ukončení doby realizace Vašeho projektu, a to bez chyb. Součástí Žádosti o proplacení jsou další dokumenty, které dokládají oprávněnost požadavku. Např. se jedná o kopii faktury – daňového dokladu od dodavatele služeb, výpis z bankovního účtu, kopii smlouvy s dodavatelem, předávací protokol a hodnotící zpráva. Veškerá dokumentace se předkládá pouze v elektronické podobě.

Kdy mi bude zaslána platba?

Proplacení voucheru proběhne ex-post po ukončení realizace projektu a po celkovém finančním vypořádání mezi žadatelem a poskytovatelem služeb. Platba bude zaslána na základě Žádosti o proplacení voucheru a za předpokladu, že budou splněny veškeré podmínky pro proplacení dotace, nejpozději do 42 pracovních dnů od data doručení žádosti o proplacení voucheru. Žádost o proplacení voucheru včetně všech nezbytných příloh musí být předložena v elektronické podobě.

Jaký jsou požadavky na elektronický podpis pro 2. výzvu?

V rámci programu Pražský voucher byly v dokumentaci jednotlivých voucherových programů, konkrétně pak vždy ve Výzvě a v Programovém manuálu stanoveny požadavky na opatřování vybraných dokumentů, jako žádost o poskytnutí voucheru a o proplacení voucheru elektronickým podpisem. Konkrétně byl požadavek na elektronický podpis definován tak, že musí jít o „kvalifikovaný elektronický podpis“. Tato dikce vycházela z již zrušeného zákona o elektronickém podpisu. Aktuální právní úprava v podobě zákona o  službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce pak rozlišuje mezi kvalifikovaným elektronickým podpisem a uznávaným elektronickým podpisem. Kvalifikovaný elektronický podpis je v obecné rovině vyšší formou elektronického podpisu, který je určen především pro podpis dokumentů ze strany orgánů veřejné správy. Pro jednání vůči orgánům veřejné správy je pak určen tzv. uznávaný elektronický podpis. Součástí dokumentace k voucherovým programům je nicméně i manuál pro elektronické podepisování dokumentů. V něm je podrobně a zcela v souladu s platnou právní úpravou objasněno, že vyžadovaným elektronickým podpisem pro účely podpisu žádosti o poskytnutí voucheru a o proplacení voucheru je právě uznávaný podpis (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis). Shodně s popsaným manuálem byly poskytovány informace o elektronickém podpisu i ze strany příslušných projektových manažerů jednotlivých voucherů. S ohledem na tyto skutečnosti tedy bylo v rámci žádostí o poskytnutí voucheru a v rámci žádostí o proplacení bude akceptováno, pokud tyto budou opatřeny uznávaným podpisem ve smyslu účinného zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Způsobilé výdaje jsou včetně DPH?

 • Neplátce DPH – daň z přidané hodnoty je způsobilým výdajem.
 • Plátce DPH – způsobilým výdajem je ta část DPH, u které podle zákona o DPH nemá plátce nárok na odpočet daně na vstupu. Více informací viz jednotlivé výzvy.

Jak dlouho bude trvat možnost připojení na white-list?

Možnost podat přihlášku na whitelist je do konce trvání druhé výzvy. Podání přihlášky doporučujeme učinit co nejdříve. Na white-list totiž budete oficiálně zapsáni až s datem vykonané kontroly, což může reálně trvat až 3 týdny od podání přihlášky.

Co když se naše firma v průběhu realizace stane plátcem DPH?

Je třeba podat změnu v projektu. Příjemce má povinnost tyto změny poskytovateli dotace ihned po zjištění jejich potřeby hlásit.

Jaké chyby se nejčastěji objevily v prvním kole výzvy?

Nejvíce chyb v prvním kole bylo v nenapravitelném formálním kritérii týkajícího se kvalifikovaného elektronického podpisu žadatele.

Kód CZ NACE – týká se činnosti podniku nebo projektu?

CZ-NACE kód se u Pražských voucherů na inovace, kreativní služby, koučing a mentoring a zahraniční inkubátory týká projektu. Pouze u Pražského voucheru na zahraniční veletrhy a výstavy se CZ-NACE kód týká podniku.

Mohu kreativní voucher použít pro návrh grafické výzdoby stánku v rámci zahraničního veletrhu?

Ano. Není možné ale na stejnou aktivitu již žádat v rámci Pražského voucheru na zahraniční výstavy a veletrhy.

Když koupím s.r.o., které je starší než 3 roky mohu žádat?

Můžete žádat pouze o Voucher na inovační projekty, nemůžete žádat o Specializované vouchery (Kreativní služby, Zahraniční Veletrhy a výstavy, Zahraniční Inkubátory a Koučink a mentoring) kde platí, že podnikatelská historie musí být max. do 3 let od zapsání do Obchodního rejstříku nejpozději v době podání Žádosti o poskytnutí voucheru.

Jaké jsou právní formy firem, které mohou žádat?

Příjemcem podpory mohou být subjekty mající tyto právní formy: veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstvo, evropská družstevní společnost.
Při registraci do online systému bude výše uvedená právní forma kontrolována s obchodním rejstříkem. Pokud se bude jednat o nepodporovanou právní formu, nepůjde založit v online systému nový subjekt.

Mohu žádat, pokud je stáří firmy dne 18. března (v den spuštění příjmu žádostí) 3 roky o 2 dny?

Ne. Podnikatelská historie musí být max. do 3 let od zapsání do Obchodního rejstříku nejpozději v době podání Žádosti o poskytnutí voucheru.

Může žádat také nezisková organizace?

Ne. Příjemcem podpory mohou být subjekty mající tyto právní formy: veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstvo, evropská družstevní společnost.
Dále se musí jednat o právnické osoby, které mají oprávnění k podnikání v souladu s právními předpisy ČR. Neziskové organizace nejsou založeny za účelem dosažení zisku.
Z výše uvedených důvodů nemůže být nezisková organizace Příjemce podpory.
Při registraci do online systému bude výše uvedená právní forma kontrolována s obchodním rejstříkem. Pokud se bude jednat o nepodporovanou právní formu, nepůjde založit v online systému nový subjekt.

O voucher smí požádat pouze začínající firma s historií max. 3 roky?

Ano, žádost o voucher můžete jako společnost předložit pouze tehdy, pokud v den předložení žádosti uplynuly od zápisu vaší společnosti do veřejného (obchodního) rejstříku nejvýše tři roky. Tato podmínka neplatí pouze v případě, že žádáte o podporu v rámci voucheru na inovační projekty.

Které firmy splňují podmínku malého či středního podnikatele?

Podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 miliony EUR, a které současně splňují také další kritéria stanovená přílohou I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Může podporu získat nezisková organizace?

Ne, příjemcem podpory mohou být pouze subjekty, které mají tyto právní formy:

 • společnost s ručením omezeným;
 • akciová společnost;
 • veřejná obchodní společnost;
 • komanditní společnost;
 • evropská společnost;
 • evropské hospodářské zájmové sdružení;
 • družstvo;
 • evropská družstevní společnost.

Může podporu získat fyzická osoba?

Ne, vouchery jsou určené pouze pro právnické osoby se sídlem nebo provozovnou v hlavním městě.

Je možné získat voucher v případě, že má firma provozovnu v Praze, ale sídlo v jiném městě?

Ano, ale podmínkou pro získání dotace je, že místo realizace projektu a jeho dopad bude na území hl. města Prahy. Zároveň provozovna musí být zapsána v živnostenském rejstříku v souladu se zákonem.

Má se na fakturách, smlouvách a objednávkách uvádět registrační číslo projektu?

Označování faktur, smluv či objednávek číslem projektu mezi dodavatelem služeb a příjemcem voucheru není ze strany poskytovatele dotace vyžadováno. Tuto povinnost nestanovuje ani Výzva ani programový manuál OP PPR.

Pokud čerpám jako příjemce dotace více projektů, musím mít informace na webu ke každému projektu zvlášť?

Ano, informace o každém samostatném projektu musí být na webu zvlášť, nelze je slučovat do jedné souhrnné informace.

Jaké jsou náležitosti spojené s dodržováním povinné publicity pro Žadatele?

Metodika povinné publicity je zveřejněna na webu prazskyvoucher.cz

Doporučujeme dokládat povinnou publicitu společně s Žádostí o proplacení voucheru.

Odkaz na metodiku: http://10.126.224.120/prazskyvoucher/wp-content/uploads/2019/04/Metodika-povinn%C3%A9-publicity_verze-%C4%8D.2.pdf

Co znamená Žádost o proplacení voucheru bez závad? Jsou definované konkrétní vady, které jsou příčinou neschválení Žádostí o proplacení voucheru?

Jediné nedostatky, které mohou být v žádosti o proplacení voucheru tolerovány, jsou vady zjevné (gramatické chyby, překlepy…), které nejdou proti smyslu a porozumění dané žádosti, která jako taková musí být v okamžiku konce lhůty k jejímu podání podaná včetně veškerých jejích povinných náležitostí a požadovaných příloh.

Musím na faktuře uvádět položky dle rozpočtu žádosti? Musí faktura odkazovat na příslušnou smlouvu/objednávku?

U Inovačních projektů, Kreativních služeb, Zahraničních inkubátorů a Koučingu a mentoringu má Příjemce jednoho konkrétního dodavatele, který bude fakturovat Příjemci na základě jejich smlouvy/objednávky. Faktura musí odkazovat na tuto jejich smlouvu/objednávku. Ta musí být v souladu s Žádostí o poskytnutí voucheru a její nabídkou. Cena bude jednorázová a není potřeba ji nějakým způsobem ve faktuře „rozpoložkovávat“.

 

Faktura od Příjemce, předložena v Žádosti o proplacení voucheru, musí obsahovat údaje a předmět, který byl stanoven ve smlouvě či objednávce mezi Příjemcem a dodavatelem z white-listu. Zároveň platí, že předmět smlouvy či objednávky musí být v souladu se schválenou Žádostí o poskytnutí voucheru, tedy i nabídkou od dodavatele. V případě „rozpoložkování“ částky lze brát tuto skutečnost, jako odkaz na příslušnou smlouvu/objednávku.

 

 

Výjimkou můžou být Zahraniční veletrhy a výstavy, kde Příjemce přikládá více faktur, protože nemá vše od jednoho dodavatele (jedna faktura za marketing, druhá za dopravu, třetí za ubytování, čtvrtá za zahraniční akci).

Musí být Žádost o změnu opatřena elektronickým podpisem?

Dle platné metodiky Žádosti o změnu v projektu je možné akceptovat změnu, jak s elektronickým, tak i fyzickým podpisem příjemce. Elektronický podpis patří oprávněné osobě, tj. statutárnímu orgánu anebo je doložena ověřená plná moc, kterou vystavil statutární orgán pro jinou oprávněnou osobu. Žádost o změnu musí být doručena prostřednictvím datové schránky.

Proč se předkládá Žádost o změnu (v případě nepodstatných změn) až v Žádosti o proplacení voucheru? Není už přeci prostor pro její schválení/neschválení…

Zda se jedná o změnu podstatnou či nepodstatnou je třeba konzultovat se svým projektovým manažerem. Ke změnám v projektu může dojít během celého projektového cyklu, tj. od podání Žádosti o poskytnutí voucheru až po ukončení realizace projektu, tj. 6(12) měsíců od zveřejnění Smlouvy v registru smluv. V případě, že se Žadatel chystá podat Žádost o změnu, která se týká podstatné změny, je třeba tuto změnu podat okamžitě před změnou v projektu. V případě nepodstatné změny stačí změnu pouze oznámit.

Musí se předkládat Žádost o změnu v případě nepodstatných změn, které se netýkají dopadu na charakter, cíle, rozpočet a celkovou délku realizace projektu?

Ne, stačí pouze oznámení nepodstatné změny.

Jak se přesně počítá půlroční/roční lhůta?

Půlroční/roční lhůta se počítá od zveřejnění smlouvy v registru smluv. Ustanovení o způsobu počítání času obsahuje § 605 odst. 2 občanského zákoníku:

„Konec lhůty nebo doby určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá. Není-li takový den posledním v měsíci, připadne konec lhůty nebo doby na poslední měsíce.“

 

V případě zveřejnění smlouvy v registru smluv např. dne 17. ledna 2018, uplyne 6-ti měsíční doba dne 17. července 2018. Takto se počítá i délka 1 roku. Zveřejnění smlouvy v registru smluv dne 17. března 2018 uplyne roční doba dne 17. března 2019.

Mohu dělat úpravy v Žádosti o proplacení, pokud jí podám přes datovou schránku a nevypršela mi ještě půlroční/roční lhůta?

Ano, Žádost o proplacení lze upravit, pokud nevypršela 6(12) měsíční lhůta od zveřejnění smlouvy v registru smluv. Nejlepší způsob, jak se vyhnout úpravám v Žádosti o proplacení je kontaktovat projektového manažera a konzultovat s ním daný problém podání Žádosti o proplacení voucheru, tak aby byla Žádost podána bez vad.

Mohu dělat úpravy v Žádosti o proplacení v 1. výzvě po vypršení půlroční/roční lhůty?

Žádost o proplacení voucheru včetně všech příloh musí být předložena prostřednictvím datové schránky, bez vad, nejpozději v den ukončení doby realizace projektu tj. 6(12) měsíců od zveřejnění Smlouvy do registru smluv. Žádosti o proplacení voucheru podané po tomto termínu budou automaticky zamítnuty. 

V Žádosti o proplacení a jejich přílohách nelze doplňovat po 6(12) měsíční lhůtě od zveřejnění smlouvy v registru smluv.

Jaká je reakční doba pro konzultace Žádosti o proplacení voucheru? Jde nám o timing, abychom finální Žádost stihli předložit v termínu.

Nejlepší způsob je kontaktovat projektového manažera telefonicky. Vždy kontaktujte projektového manažera v dostatečném časovém předstihu pro případné změny v Žádosti o proplacení voucheru a zkonzultujte s ním daný problém. Řešení je vždy individuální.

Jaký je postup, pokud chci Žádost o proplacení voucheru zkonzultovat? Mám jí poslat datovou schránkou nebo se obrátit přímo na projektového managera?

V případě konzultace Žádosti o proplacení voucheru se obracejte přímo na projektového manažera příslušného voucheru.

 

Specialisté na daný voucher:

1) Pražský voucher na inovační projekty

Ing. Jan Voráček

Tel.: +420 236 003 373, +420 770 105 073

Email: jan.voracek@praha.eu

 

2) Pražský voucher na kreativní služby

Zuzana Egerová

Tel.: +420 236 003 370

Email: zuzana.egerova@praha.eu

 

3) Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech

Gabriela Holá

Tel.: +420 236 002 847

Email: gabriela.hola@praha.eu

 

4) Pražský voucher na koučing a mentoring

Mgr. Bc. Denisa Svobodová

Tel.: +420 236 003 327, mob. 770 105 082

Email: denisa.svobodova@praha.eu

 

5) Pražský voucher na zahraniční veletrhy a výstavy

Ing. Iva Mičáková

Tel.: +420 236 003 369

Email:iva.micakova@praha.eu

Co je konkrétním aktem ukončení projektu a ukončení realizace projektu? Jaký je v tom rozdíl?

Termínem ukončení doby realizace projektu je myšlen termín do 6 (12) měsíců od zveřejnění Smlouvy o poskytnutí voucheru v registru smluv.

Ukončení projektu je ukončení spolupráce mezi Žadatelem a dodavatelem.

Jaké mám doložit podklady k výstupům projektu?

Žadatel je povinen stanovit v Žádosti o poskytnutí voucheru výstup spolupráce, který bude výsledkem voucheru. Povaha těchto výstupů bude závislá na povaze projektu.

Výstup spolupráce si definuje sám žadatel v rámci Žádosti o poskytnutí voucheru, kde uvede formu výstupu a stručně jej popíše.

Možnosti výstupu u jednotlivých voucherů:

 • Inovační projekty – protokoly z měření, analýzy, studie proveditelnosti, apod.
 • Kreativní služby – hodnotící zprávy, podnikatelské záměry, nabídky, prezentace,
 • Koučing a mentoring – hodnotící zprávy, podnikatelské záměry, nabídky, obchodní prezentace,
 • Zahraniční inkubátory – hodnotící zprávy, podnikatelské záměry, nabídky, obchodní prezentace,
 • Zahraniční veletrhy a výstavy – hodnotící zprávy, fotodokumentace z projektu, podnikatelské záměry, nabídky, obchodní prezentace,

Výstupy se dokládají právě skrze výše uvedené hodnotící zprávy, jako připojená fotodokumentace, buď ve formě fotografie vypracované studie, výrobku, fotografie z veletrhu nebo PrtScr z vytvořených webových stránek, videa výrobku apod.

U koučingu a mentoringu je potřeba fotodokumentace? Co tam má být?

Jedná se zejména o fotodokumentaci ke kontrole splnění povinné publicity dle Metodiky povinné publicity projektu, zveřejněné na stránkách http://10.126.224.120/prazskyvoucher/. Zvlášť u koučingu/mentoringu a zvlášť u poradenských služeb by měly být pořízeny vždy min. 2 snímky (z libovolných jednáních/sezeních), které budou dokládat realizaci. Toto platí obdobně i u všech ostatních voucherů.

Co je přesně myšleno začátkem projektu?

Začátkem projektu je myšlen termín zveřejnění Smlouvy o poskytnutí voucheru v registru smluv.

Startupy potřebují kouče hned. Co když se projekt schválí až za půl roku?

Realizace celého projektu může být zahájena až po zveřejnění smlouvy v registru smluv.

Co když plánuji jet na zahraniční veletrh v září a voucher se schválí až potom? Může se realizovat cesta před schválením?

Ne. Realizace celého projektu může být zahájena až po zveřejnění smlouvy v registru smluv.

Kdy můžu začít s projektem?

Žadatel podá žádost o poskytnutí voucheru. Projde-li žádost úspěšně hodnocením formálních náležitostí, hodnocením přijatelnosti, eventuálně i expertním hodnocením, a bude-li schválena Radou a Zastupitelstvem hl. m. Prahy, bude s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí voucheru. Po zveřejnění této smlouvy v Registru smluv může být zahájena realizace projektu.

Do kdy musí být realizována spolupráce mezi příjemcem voucheru a poskytovatelem služeb?

Spolupráce musí být realizována nejpozději do 12 měsíců (pozn. některé dílčí výzvy mohou mít dobu realizace kratší, je třeba vždy sledovat informace k dané výzvě) od účinnosti smlouvy uzavřené mezi příjemcem voucheru s poskytovatelem dotace (voucheru). Do této doby musí žadatel předložit bezchybnou žádost o proplacení voucheru.

Co mám dělat, když požadovanou aktivitu, na níž bych rád čerpal voucher, nenaleznu ani mezi způsobilými ani mezi nezpůsobilými výdaji?

Kontaktujte prosím poradce pro konkrétní voucher.

Ví se, kdy budou žádosti vyhodnoceny? Je nějaký harmonogram?

Výzva na inovační vouchery je kolová, Specializované vouchery jsou průběžné. Hodnocení bude probíhat v závislosti na celkovém objemu došlých žádostí. Předpokládaný odhad je v řádech měsíců, což je dáno také procesem hodnocení (formální kontrola, kontrola přijatelnosti, expertní věcné hodnocení a schvalování v orgánech hl. m. Prahy).

Může být podán projekt dříve, než se dodavatel zapíše na white-list?

Ne. Žadatel je povinen si vybrat dodavatele služeb ze seznamu zaregistrovaných dodavatelů (tzv. white-list).

Jak je dlouhý proces schvalování Žádosti?

Proces schvalování Žádostí o poskytnutí voucheru trvá v řádech měsíců. Je to dáno velkým množstvím přijatých Žádostí o poskytnutí voucheru a také procesem hodnocení (formální kontrola, kontrola přijatelnosti, expertní věcné hodnocení a schvalování v orgánech hl. m. Prahy).

Kdo rozhoduje o přidělení voucheru?

Schválení projektů, které úspěšně projdou hodnocením, provádí Rada a Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Kdo v programu Pražských voucherů provádí expertní hodnocení?

Expertní hodnocení i hodnocení přijatelnosti předložených žádostí provádí odborníci dle oblasti CZ-NACE kódů, do které předložená žádost o voucher spadá. Každý z oborníků musí mít v dané oblasti, v níž chce posuzovat předložené žádosti, alespoň pětileté odborné zkušenosti.

Co znamenají napravitelná a nenapravitelná kritéria v hodnocení žádosti?

V případě nesplnění povinných náležitostí žádosti, která jsou označená jako napravitelná, máte možnost žádost doplnit dle stanovených lhůt, tj. do pěti kalendářních dnů. Oprava je možná nejvýše 2krát. V případě nesplnění nenapravitelných kritérií bude celá žádost zamítnuta.

Žádost o proplacení a její přílohy lze předkládat pouze v českém jazyce?

Žádost o proplacení voucheru je závazný formulář v českém jazyce, který podává český příjemce, proto musí být v českém jazyce, a to včetně příloh.

Pouze u zahraničních veletrhů a výstav je možné cizojazyčné přílohy, např. faktury či jiné doprovodné dokumenty, akceptoval také v cizím jazyce. Pokud budou hodnotiteli Žádosti o proplacení voucheru některé dokumenty nesrozumitelné, může požádat Přijemce formou čestného prohlášení o další vysvětlení.

Je dobré konzultovat podobu Žádosti o proplacení před definitivním podáním?

Podle Výzvy č. 1 musí být Žádost o proplacení voucheru včetně všech nezbytných příloh v bezchybném stavu předložena prostřednictvím datové schránky nejpozději v den ukončení doby realizace projektu.

Díky této podmínce je možné podat Žádost o proplacení voucheru před tímto termínem. Žádost o proplacení voucheru je možné konzultovat s jednotlivými projektovými manažery. Touto konzultací se předejde případným chybám či nepřesnostem v podané Žádosti o proplacení voucheru.

Která příloha má mít podpis?

Podepsaná musí být pouze vygenerovaná Žádost o poskytnutí voucheru.

Jsme více společníků…musí být žádost podepsána všemi jednateli? Co když je jeden v zahraničí, je problém, když bude chybět?

Podepisování dokumentů je závislé na tom, jak má jednotlivá společnost nastavený způsob jednání statutárních orgánů. V případě, že by některý z nich chyběl, je možné doložit notářsky ověřenou plnou moc.

Je možná změna dodavatele?

Takováto změna by byla posouzena jako podstatná, jelikož má dopad na charakter realizace projektu a musela by být podstoupena k projednání do orgánů hl. m. Prahy. Projednání změny
v orgánech hl. m. Prahy je časově náročný proces a výsledek (schválení či neschválené změny) nemůžeme předem garantovat.

Je nutné předložit v příloze smlouvu s dodavatelem?

Povinnost uzavřít, případně předložit smlouvu o dílo nebo objednávku s vybraným dodavatelem služeb je blíže upravena až ve Smlouvě o poskytnutí voucheru, v části III. Práva a povinnosti příjemce. V příloze žádosti o voucher se dokládá pouze nabídka dodavatele služeb.

Výsledný produkt by neměl být jiný od původní myšlenky, což není u inovací vždy možné. Jak v tomto případě postupujete?

Jedná se o změnu v projektu, která bude mít dopad na charakter, cíle, rozpočet či celkovou délku realizace projektu. Takovouto změnu v projektu je třeba ihned po zjištění její potřeby hlásit. V případě schválení této změny ze strany MHMP bude uzavřen dodatek ke smlouvě a
až poté je možné změnu realizovat. Upozorňujeme, že podstatnou změnu schvalují orgány hlavního města Prahy, což je časově náročnější proces.

Může být dodavatel z ČR nebo musí být z Prahy?

Inovační projekty: Poskytovatelé znalostí musí dále splňovat podmínku sídla na území ČR.
Kreativní služby: Dodavatel musí mít trvalý pobyt, popř. sídlo v České republice.
Zahraniční inkubátory: Dodavatel musí mít trvalý pobyt, popř. sídlo v České republice.
Koučing a mentoring: Dodavatel musí mít trvalý pobyt, popř. sídlo v České republice.
Zahraniční veletrhy a výstavy: Sídlo dodavatele není omezené

Hraje roli termín podání?

Podle toho, zda se jedná o kolovou (inovační projekty) či průběžnou Výzvu (kreativní služby, pobyt v zahraničních inkubátorech, koučing a mentoring, zahraniční veletrhy a výstavy).
U kolové Výzvy se Žádosti o poskytnutí voucheru přijaté v jednom kole hodnotí najednou.
U průběžné Výzvy se Žádosti o poskytnutí voucheru přijímají a hodnotí průběžně.

Výzvy jsou průběžné kromě inovačního? Hrozí, že se uzavře dříve?

Termín zahájení a ukončení příjmu Žádostí o poskytnutí voucheru je pevně dán, k žádnému uzavření tedy nedojde. Může dojít k situaci, že při velkém zájmu o jednotlivé vouchery dojde k předčasnému vyčerpání plánované alokace. Nemusejí být tedy podpořeni všichni Žadatelé.

Více dodavatelů na jeden voucher je možný?

Inovační projekty: Žadatel si vybírá jednoho poskytovatele znalostí dle podmínek uvedených v kapitole č. 6 Výzvy.
Kreativní voucher – v rámci jedné Žádosti je možné spolupracovat pouze s jedním dodavatelem.
Voucher na zahraniční veletrhy a výstavy – zde jsou dvě možnosti:
A – Žadatel si sám vybírá dodavatele pro konkrétní aktivitu – každá z aktivit (doprava, ubytování, marketingové a propagační materiály) může mít v rámci 1 žádosti pouze 1 výsledného dodavatele. Nelze kombinovat více dodavatelů pro jednu aktivitu.
B – Žadatel zvolí jednoho dodavatele, který zajistí veškeré aktivity – nutno doložit 3 cenové nabídky od výsledných dodavatelů, kteří pokryjí všechny podporované aktivity + doložení oprávnění k výkonu dané činnosti každého výsledného dodavatele (formou Výpisu z obchodního rejstříku)
Voucher na koučing a mentoring – Žadatel může v rámci 1 Žádosti o poskytnutí voucheru najednou využít služeb až 3 odborníků z white-listu, přičemž není rozhodující, zda jde o kouče nebo mentora (činnost kouče a mentora se v tomto případě nerozlišuje). Žadatel má možnost si v rámci Žádosti o poskytnutí voucheru naplánovat, vedle služeb koučingu/mentoringu, také čerpání dalších služeb – poradenství.
Voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech – V rámci jednoho voucheru může Žadatel využít k nákupu služeb vždy jen jednoho oprávněného dodavatele.

Jak dlouho trvá zápis dodavatele do White-listu?

Pokud se chystáte podat přihlášku do white-listu, upozorňujeme, že je potřeba tak učinit včas. Na white-list je totiž dodavatel oficiálně zapsán až s datem vykonané kontroly, což může reálně trvat až 3 týdny od podání přihlášky. Pokud dojde k situaci, že žadatel o voucher pošle žádost dříve, než dostanete vyrozumění o zápisu do white-listu, tak bude jeho žádost vyřazena z procesu hodnocení.

Kde naleznu seznam poskytovatelů znalostí?

Poskytovatele znalostí pro váš projekt můžete najít na webových stránkách MŠMT  nebo na webových stránkách Trhu inovací.

Co je to White-list dodavatelů?

Je to seznam zaregistrovaných dodavatelů, který je zveřejněn na webových stránkách příslušných voucherů. Žadatel o poskytnutí voucheru na kreativní služby, koučing a mentoring a pobyt v zahraničních inkubátorech je povinen si vybrat dodavatele z tohoto seznamu. Tento seznam je však otevřený a kterýkoliv dodavatel, jenž splňuje kritéria, se může kdykoliv v průběhu výzvy do seznamu přihlásit.

Je možné žádat o více stejných voucherů např. na zahraniční veletrhy a výstavy?

U projektu Pražský voucher na inovační projekty můžete v rámci jedné dílčí výzvy žádat pouze o jeden voucher. Zažádáte-li o voucher v první výzvě, o další můžete požádat až v následujících výzvách.

U ostatních voucherových projektů lze žádat o stejný typ voucherů (myšleno v rámci jedné dílčí výzvy) pouze v případě odlišných aktivit. Na příklad u voucheru na zahraniční veletrhy a výstavy tedy půjde o žádosti na odlišné lokality (např. Tokio a New York), případně odlišné akce (např. TechCrunch a WebSummit).

Předložení žádosti o voucher na stejnou aktivitu je možné pouze v rámci různých projektů (vyjma voucheru na inovační projekty, viz výše).

Opakované podpoření stejných činností, aktivit v rámci jednoho projektu není možné.

Je možné žádat v rámci jedné dílčí výzvy o více voucherů zároveň?

Žadatel je oprávněn v rámci jedné dílčí výzvy předložit více žádostí o poskytnutí voucheru u těchto projektů:

 • Pražský voucher na koučing a mentoring;
 • Pražský voucher na kreativní služby;
 • Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech;
 • Pražský voucher na zahraniční veletrhy a výstavy.

Vždy se však musí jednat o rozdílné aktivity.

V rámci výzvy k předložení žádostí o poskytnutí voucheru na inovační projekty žadatel může podat vždy jen jednu žádost. Jeden žadatel tak může v rámci jednoho kola výzvy obdržet maximálně jeden voucher.

Kdy mohu předložit žádost o poskytnutí voucheru?

Žádosti o poskytnutí voucheru je možné předkládat pouze v rámci otevřených výzev. Více se dozvíte na webových stránkách jednotlivých voucherů.

Jak postupovat, pokud mám zájem o některý z voucherů?

Nejprve kontaktujte vybraného dodavatele služeb (na základě podmínek uvedených ve Výzvě k předkládání žádostí o poskytnutí voucheru) a společně se domluvte na rámci spolupráce. Dodavatel vypracuje nabídku na poskytnutí služby, kterou přiložíte k Žádosti o poskytnutí voucheru. Projde-li žádost úspěšně danými hodnoceními, může být s Vámi uzavřena Smlouva o poskytnutí voucheru.

Žádost o proplacení a její přílohy lze předkládat pouze v českém jazyce?

Žádost o proplacení voucheru je závazný formulář v českém jazyce, který podává český příjemce, proto musí být v českém jazyce, a to včetně příloh.

Pouze u zahraničních veletrhů a výstav je možné cizojazyčné přílohy, např. faktury či jiné doprovodné dokumenty, akceptoval také v cizím jazyce. Pokud budou hodnotiteli Žádosti o proplacení voucheru některé dokumenty nesrozumitelné, může požádat Přijemce formou čestného prohlášení o další vysvětlení.

Má se na fakturách, smlouvách a objednávkách uvádět registrační číslo projektu?

Označování faktur, smluv či objednávek číslem projektu mezi dodavatelem služeb a příjemcem voucheru není ze strany poskytovatele dotace vyžadováno. Tuto povinnost nestanovuje ani Výzva ani programový manuál OP PPR.

Pokud čerpám jako příjemce dotace více projektů, musím mít informace na webu ke každému projektu zvlášť?

Ano, informace o každém samostatném projektu musí být na webu zvlášť, nelze je slučovat do jedné souhrnné informace.

Je dobré konzultovat podobu Žádosti o proplacení před definitivním podáním?

Podle Výzvy č. 1 musí být Žádost o proplacení voucheru včetně všech nezbytných příloh v bezchybném stavu předložena prostřednictvím datové schránky nejpozději v den ukončení doby realizace projektu.

Díky této podmínce je možné podat Žádost o proplacení voucheru před tímto termínem. Žádost o proplacení voucheru je možné konzultovat s jednotlivými projektovými manažery. Touto konzultací se předejde případným chybám či nepřesnostem v podané Žádosti o proplacení voucheru.

Jaké jsou náležitosti spojené s dodržováním povinné publicity pro Žadatele?

Metodika povinné publicity je zveřejněna na webu prazskyvoucher.cz

Doporučujeme dokládat povinnou publicitu společně s Žádostí o proplacení voucheru.

Odkaz na metodiku: http://10.126.224.120/prazskyvoucher/wp-content/uploads/2019/04/Metodika-povinn%C3%A9-publicity_verze-%C4%8D.2.pdf

Co znamená Žádost o proplacení voucheru bez závad? Jsou definované konkrétní vady, které jsou příčinou neschválení Žádostí o proplacení voucheru?

Jediné nedostatky, které mohou být v žádosti o proplacení voucheru tolerovány, jsou vady zjevné (gramatické chyby, překlepy…), které nejdou proti smyslu a porozumění dané žádosti, která jako taková musí být v okamžiku konce lhůty k jejímu podání podaná včetně veškerých jejích povinných náležitostí a požadovaných příloh.

Musím na faktuře uvádět položky dle rozpočtu žádosti? Musí faktura odkazovat na příslušnou smlouvu/objednávku?

U Inovačních projektů, Kreativních služeb, Zahraničních inkubátorů a Koučingu a mentoringu má Příjemce jednoho konkrétního dodavatele, který bude fakturovat Příjemci na základě jejich smlouvy/objednávky. Faktura musí odkazovat na tuto jejich smlouvu/objednávku. Ta musí být v souladu s Žádostí o poskytnutí voucheru a její nabídkou. Cena bude jednorázová a není potřeba ji nějakým způsobem ve faktuře „rozpoložkovávat“.

 

Faktura od Příjemce, předložena v Žádosti o proplacení voucheru, musí obsahovat údaje a předmět, který byl stanoven ve smlouvě či objednávce mezi Příjemcem a dodavatelem z white-listu. Zároveň platí, že předmět smlouvy či objednávky musí být v souladu se schválenou Žádostí o poskytnutí voucheru, tedy i nabídkou od dodavatele. V případě „rozpoložkování“ částky lze brát tuto skutečnost, jako odkaz na příslušnou smlouvu/objednávku.

 

 

Výjimkou můžou být Zahraniční veletrhy a výstavy, kde Příjemce přikládá více faktur, protože nemá vše od jednoho dodavatele (jedna faktura za marketing, druhá za dopravu, třetí za ubytování, čtvrtá za zahraniční akci).

Musí být Žádost o změnu opatřena elektronickým podpisem?

Dle platné metodiky Žádosti o změnu v projektu je možné akceptovat změnu, jak s elektronickým, tak i fyzickým podpisem příjemce. Elektronický podpis patří oprávněné osobě, tj. statutárnímu orgánu anebo je doložena ověřená plná moc, kterou vystavil statutární orgán pro jinou oprávněnou osobu. Žádost o změnu musí být doručena prostřednictvím datové schránky.

Proč se předkládá Žádost o změnu (v případě nepodstatných změn) až v Žádosti o proplacení voucheru? Není už přeci prostor pro její schválení/neschválení…

Zda se jedná o změnu podstatnou či nepodstatnou je třeba konzultovat se svým projektovým manažerem. Ke změnám v projektu může dojít během celého projektového cyklu, tj. od podání Žádosti o poskytnutí voucheru až po ukončení realizace projektu, tj. 6(12) měsíců od zveřejnění Smlouvy v registru smluv. V případě, že se Žadatel chystá podat Žádost o změnu, která se týká podstatné změny, je třeba tuto změnu podat okamžitě před změnou v projektu. V případě nepodstatné změny stačí změnu pouze oznámit.

Musí se předkládat Žádost o změnu v případě nepodstatných změn, které se netýkají dopadu na charakter, cíle, rozpočet a celkovou délku realizace projektu?

Ne, stačí pouze oznámení nepodstatné změny.

Jak se přesně počítá půlroční/roční lhůta?

Půlroční/roční lhůta se počítá od zveřejnění smlouvy v registru smluv. Ustanovení o způsobu počítání času obsahuje § 605 odst. 2 občanského zákoníku:

„Konec lhůty nebo doby určené podle týdnů, měsíců nebo let připadá na den, který se pojmenováním nebo číslem shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se lhůta nebo doba počítá. Není-li takový den posledním v měsíci, připadne konec lhůty nebo doby na poslední měsíce.“

 

V případě zveřejnění smlouvy v registru smluv např. dne 17. ledna 2018, uplyne 6-ti měsíční doba dne 17. července 2018. Takto se počítá i délka 1 roku. Zveřejnění smlouvy v registru smluv dne 17. března 2018 uplyne roční doba dne 17. března 2019.

Mohu dělat úpravy v Žádosti o proplacení, pokud jí podám přes datovou schránku a nevypršela mi ještě půlroční/roční lhůta?

Ano, Žádost o proplacení lze upravit, pokud nevypršela 6(12) měsíční lhůta od zveřejnění smlouvy v registru smluv. Nejlepší způsob, jak se vyhnout úpravám v Žádosti o proplacení je kontaktovat projektového manažera a konzultovat s ním daný problém podání Žádosti o proplacení voucheru, tak aby byla Žádost podána bez vad.

Mohu dělat úpravy v Žádosti o proplacení v 1. výzvě po vypršení půlroční/roční lhůty?

Žádost o proplacení voucheru včetně všech příloh musí být předložena prostřednictvím datové schránky, bez vad, nejpozději v den ukončení doby realizace projektu tj. 6(12) měsíců od zveřejnění Smlouvy do registru smluv. Žádosti o proplacení voucheru podané po tomto termínu budou automaticky zamítnuty. 

V Žádosti o proplacení a jejich přílohách nelze doplňovat po 6(12) měsíční lhůtě od zveřejnění smlouvy v registru smluv.

Jaká je reakční doba pro konzultace Žádosti o proplacení voucheru? Jde nám o timing, abychom finální Žádost stihli předložit v termínu.

Nejlepší způsob je kontaktovat projektového manažera telefonicky. Vždy kontaktujte projektového manažera v dostatečném časovém předstihu pro případné změny v Žádosti o proplacení voucheru a zkonzultujte s ním daný problém. Řešení je vždy individuální.

Jaký je postup, pokud chci Žádost o proplacení voucheru zkonzultovat? Mám jí poslat datovou schránkou nebo se obrátit přímo na projektového managera?

V případě konzultace Žádosti o proplacení voucheru se obracejte přímo na projektového manažera příslušného voucheru.

 

Specialisté na daný voucher:

1) Pražský voucher na inovační projekty

Ing. Jan Voráček

Tel.: +420 236 003 373, +420 770 105 073

Email: jan.voracek@praha.eu

 

2) Pražský voucher na kreativní služby

Zuzana Egerová

Tel.: +420 236 003 370

Email: zuzana.egerova@praha.eu

 

3) Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech

Gabriela Holá

Tel.: +420 236 002 847

Email: gabriela.hola@praha.eu

 

4) Pražský voucher na koučing a mentoring

Mgr. Bc. Denisa Svobodová

Tel.: +420 236 003 327, mob. 770 105 082

Email: denisa.svobodova@praha.eu

 

5) Pražský voucher na zahraniční veletrhy a výstavy

Ing. Iva Mičáková

Tel.: +420 236 003 369

Email:iva.micakova@praha.eu

Co je konkrétním aktem ukončení projektu a ukončení realizace projektu? Jaký je v tom rozdíl?

Termínem ukončení doby realizace projektu je myšlen termín do 6 (12) měsíců od zveřejnění Smlouvy o poskytnutí voucheru v registru smluv.

Ukončení projektu je ukončení spolupráce mezi Žadatelem a dodavatelem.

Jaké mám doložit podklady k výstupům projektu?

Žadatel je povinen stanovit v Žádosti o poskytnutí voucheru výstup spolupráce, který bude výsledkem voucheru. Povaha těchto výstupů bude závislá na povaze projektu.

Výstup spolupráce si definuje sám žadatel v rámci Žádosti o poskytnutí voucheru, kde uvede formu výstupu a stručně jej popíše.

Možnosti výstupu u jednotlivých voucherů:

 • Inovační projekty – protokoly z měření, analýzy, studie proveditelnosti, apod.
 • Kreativní služby – hodnotící zprávy, podnikatelské záměry, nabídky, prezentace,
 • Koučing a mentoring – hodnotící zprávy, podnikatelské záměry, nabídky, obchodní prezentace,
 • Zahraniční inkubátory – hodnotící zprávy, podnikatelské záměry, nabídky, obchodní prezentace,
 • Zahraniční veletrhy a výstavy – hodnotící zprávy, fotodokumentace z projektu, podnikatelské záměry, nabídky, obchodní prezentace,

Výstupy se dokládají právě skrze výše uvedené hodnotící zprávy, jako připojená fotodokumentace, buď ve formě fotografie vypracované studie, výrobku, fotografie z veletrhu nebo PrtScr z vytvořených webových stránek, videa výrobku apod.

Jaký jsou požadavky na elektronický podpis pro 2. výzvu?

V rámci programu Pražský voucher byly v dokumentaci jednotlivých voucherových programů, konkrétně pak vždy ve Výzvě a v Programovém manuálu stanoveny požadavky na opatřování vybraných dokumentů, jako žádost o poskytnutí voucheru a o proplacení voucheru elektronickým podpisem. Konkrétně byl požadavek na elektronický podpis definován tak, že musí jít o „kvalifikovaný elektronický podpis“. Tato dikce vycházela z již zrušeného zákona o elektronickém podpisu. Aktuální právní úprava v podobě zákona o  službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce pak rozlišuje mezi kvalifikovaným elektronickým podpisem a uznávaným elektronickým podpisem. Kvalifikovaný elektronický podpis je v obecné rovině vyšší formou elektronického podpisu, který je určen především pro podpis dokumentů ze strany orgánů veřejné správy. Pro jednání vůči orgánům veřejné správy je pak určen tzv. uznávaný elektronický podpis. Součástí dokumentace k voucherovým programům je nicméně i manuál pro elektronické podepisování dokumentů. V něm je podrobně a zcela v souladu s platnou právní úpravou objasněno, že vyžadovaným elektronickým podpisem pro účely podpisu žádosti o poskytnutí voucheru a o proplacení voucheru je právě uznávaný podpis (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis). Shodně s popsaným manuálem byly poskytovány informace o elektronickém podpisu i ze strany příslušných projektových manažerů jednotlivých voucherů. S ohledem na tyto skutečnosti tedy bylo v rámci žádostí o poskytnutí voucheru a v rámci žádostí o proplacení bude akceptováno, pokud tyto budou opatřeny uznávaným podpisem ve smyslu účinného zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

U koučingu a mentoringu je potřeba fotodokumentace? Co tam má být?

Jedná se zejména o fotodokumentaci ke kontrole splnění povinné publicity dle Metodiky povinné publicity projektu, zveřejněné na stránkách http://10.126.224.120/prazskyvoucher/. Zvlášť u koučingu/mentoringu a zvlášť u poradenských služeb by měly být pořízeny vždy min. 2 snímky (z libovolných jednáních/sezeních), které budou dokládat realizaci. Toto platí obdobně i u všech ostatních voucherů.

Způsobilé výdaje jsou včetně DPH?

 • Neplátce DPH – daň z přidané hodnoty je způsobilým výdajem.
 • Plátce DPH – způsobilým výdajem je ta část DPH, u které podle zákona o DPH nemá plátce nárok na odpočet daně na vstupu. Více informací viz jednotlivé výzvy.

Která příloha má mít podpis?

Podepsaná musí být pouze vygenerovaná Žádost o poskytnutí voucheru.

Jsme více společníků…musí být žádost podepsána všemi jednateli? Co když je jeden v zahraničí, je problém, když bude chybět?

Podepisování dokumentů je závislé na tom, jak má jednotlivá společnost nastavený způsob jednání statutárních orgánů. V případě, že by některý z nich chyběl, je možné doložit notářsky ověřenou plnou moc.

Ví se, kdy budou žádosti vyhodnoceny? Je nějaký harmonogram?

Výzva na inovační vouchery je kolová, Specializované vouchery jsou průběžné. Hodnocení bude probíhat v závislosti na celkovém objemu došlých žádostí. Předpokládaný odhad je v řádech měsíců, což je dáno také procesem hodnocení (formální kontrola, kontrola přijatelnosti, expertní věcné hodnocení a schvalování v orgánech hl. m. Prahy).

Jak dlouho bude trvat možnost připojení na white-list?

Možnost podat přihlášku na whitelist je do konce trvání druhé výzvy. Podání přihlášky doporučujeme učinit co nejdříve. Na white-list totiž budete oficiálně zapsáni až s datem vykonané kontroly, což může reálně trvat až 3 týdny od podání přihlášky.

Když koupím s.r.o., které je starší než 3 roky mohu žádat?

Můžete žádat pouze o Voucher na inovační projekty, nemůžete žádat o Specializované vouchery (Kreativní služby, Zahraniční Veletrhy a výstavy, Zahraniční Inkubátory a Koučink a mentoring) kde platí, že podnikatelská historie musí být max. do 3 let od zapsání do Obchodního rejstříku nejpozději v době podání Žádosti o poskytnutí voucheru.

Je možná změna dodavatele?

Takováto změna by byla posouzena jako podstatná, jelikož má dopad na charakter realizace projektu a musela by být podstoupena k projednání do orgánů hl. m. Prahy. Projednání změny
v orgánech hl. m. Prahy je časově náročný proces a výsledek (schválení či neschválené změny) nemůžeme předem garantovat.

Co když se naše firma v průběhu realizace stane plátcem DPH?

Je třeba podat změnu v projektu. Příjemce má povinnost tyto změny poskytovateli dotace ihned po zjištění jejich potřeby hlásit.

Jaké chyby se nejčastěji objevily v prvním kole výzvy?

Nejvíce chyb v prvním kole bylo v nenapravitelném formálním kritérii týkajícího se kvalifikovaného elektronického podpisu žadatele.

Co je přesně myšleno začátkem projektu?

Začátkem projektu je myšlen termín zveřejnění Smlouvy o poskytnutí voucheru v registru smluv.

Je vidět historie změn/úprav projektu?

Ano je. Po přihlášení je zobrazena v položce Historie.

Je nutné předložit v příloze smlouvu s dodavatelem?

Povinnost uzavřít, případně předložit smlouvu o dílo nebo objednávku s vybraným dodavatelem služeb je blíže upravena až ve Smlouvě o poskytnutí voucheru, v části III. Práva a povinnosti příjemce. V příloze žádosti o voucher se dokládá pouze nabídka dodavatele služeb.

Může v aplikaci Podej projekt vyplnit Žádost někdo jiný než jednatel?

Ano. Žádost o poskytnutí voucheru může vyplnit někdo jiný než jednatel. Musí být ale opatřena kvalifikovaným elektronickým podpisem Žadatele. Kvalifikovaný elektronický podpis patří oprávněné osobě, tj. statutárnímu orgánu anebo je doložena ověřená plná moc, kterou vystavil statutární orgán pro jinou oprávněnou osobu.

Umí aplikace Podej projekt rozpoznat datum a čas?

Ano, systém rozpoznává a zaznamenává datum i čas.

Výsledný produkt by neměl být jiný od původní myšlenky, což není u inovací vždy možné. Jak v tomto případě postupujete?

Jedná se o změnu v projektu, která bude mít dopad na charakter, cíle, rozpočet či celkovou délku realizace projektu. Takovouto změnu v projektu je třeba ihned po zjištění její potřeby hlásit. V případě schválení této změny ze strany MHMP bude uzavřen dodatek ke smlouvě a
až poté je možné změnu realizovat. Upozorňujeme, že podstatnou změnu schvalují orgány hlavního města Prahy, což je časově náročnější proces.

Jaké jsou právní formy firem, které mohou žádat?

Příjemcem podpory mohou být subjekty mající tyto právní formy: veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstvo, evropská družstevní společnost.
Při registraci do online systému bude výše uvedená právní forma kontrolována s obchodním rejstříkem. Pokud se bude jednat o nepodporovanou právní formu, nepůjde založit v online systému nový subjekt.

Může být podán projekt dříve, než se dodavatel zapíše na white-list?

Ne. Žadatel je povinen si vybrat dodavatele služeb ze seznamu zaregistrovaných dodavatelů (tzv. white-list).

Může být dodavatel z ČR nebo musí být z Prahy?

Inovační projekty: Poskytovatelé znalostí musí dále splňovat podmínku sídla na území ČR.
Kreativní služby: Dodavatel musí mít trvalý pobyt, popř. sídlo v České republice.
Zahraniční inkubátory: Dodavatel musí mít trvalý pobyt, popř. sídlo v České republice.
Koučing a mentoring: Dodavatel musí mít trvalý pobyt, popř. sídlo v České republice.
Zahraniční veletrhy a výstavy: Sídlo dodavatele není omezené

Kód CZ NACE – týká se činnosti podniku nebo projektu?

CZ-NACE kód se u Pražských voucherů na inovace, kreativní služby, koučing a mentoring a zahraniční inkubátory týká projektu. Pouze u Pražského voucheru na zahraniční veletrhy a výstavy se CZ-NACE kód týká podniku.

Hraje roli termín podání?

Podle toho, zda se jedná o kolovou (inovační projekty) či průběžnou Výzvu (kreativní služby, pobyt v zahraničních inkubátorech, koučing a mentoring, zahraniční veletrhy a výstavy).
U kolové Výzvy se Žádosti o poskytnutí voucheru přijaté v jednom kole hodnotí najednou.
U průběžné Výzvy se Žádosti o poskytnutí voucheru přijímají a hodnotí průběžně.

Výzvy jsou průběžné kromě inovačního? Hrozí, že se uzavře dříve?

Termín zahájení a ukončení příjmu Žádostí o poskytnutí voucheru je pevně dán, k žádnému uzavření tedy nedojde. Může dojít k situaci, že při velkém zájmu o jednotlivé vouchery dojde k předčasnému vyčerpání plánované alokace. Nemusejí být tedy podpořeni všichni Žadatelé.

Může být financována z kreativního voucheru také webová aplikace? Nejen mobilní?

Ano, webová aplikace, která bude součástí webových stránek, spadá pod způsobilé výdaje projektu.

Více dodavatelů na jeden voucher je možný?

Inovační projekty: Žadatel si vybírá jednoho poskytovatele znalostí dle podmínek uvedených v kapitole č. 6 Výzvy.
Kreativní voucher – v rámci jedné Žádosti je možné spolupracovat pouze s jedním dodavatelem.
Voucher na zahraniční veletrhy a výstavy – zde jsou dvě možnosti:
A – Žadatel si sám vybírá dodavatele pro konkrétní aktivitu – každá z aktivit (doprava, ubytování, marketingové a propagační materiály) může mít v rámci 1 žádosti pouze 1 výsledného dodavatele. Nelze kombinovat více dodavatelů pro jednu aktivitu.
B – Žadatel zvolí jednoho dodavatele, který zajistí veškeré aktivity – nutno doložit 3 cenové nabídky od výsledných dodavatelů, kteří pokryjí všechny podporované aktivity + doložení oprávnění k výkonu dané činnosti každého výsledného dodavatele (formou Výpisu z obchodního rejstříku)
Voucher na koučing a mentoring – Žadatel může v rámci 1 Žádosti o poskytnutí voucheru najednou využít služeb až 3 odborníků z white-listu, přičemž není rozhodující, zda jde o kouče nebo mentora (činnost kouče a mentora se v tomto případě nerozlišuje). Žadatel má možnost si v rámci Žádosti o poskytnutí voucheru naplánovat, vedle služeb koučingu/mentoringu, také čerpání dalších služeb – poradenství.
Voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech – V rámci jednoho voucheru může Žadatel využít k nákupu služeb vždy jen jednoho oprávněného dodavatele.

Mohu kreativní voucher použít pro návrh grafické výzdoby stánku v rámci zahraničního veletrhu?

Ano. Není možné ale na stejnou aktivitu již žádat v rámci Pražského voucheru na zahraniční výstavy a veletrhy.

Startupy potřebují kouče hned. Co když se projekt schválí až za půl roku?

Realizace celého projektu může být zahájena až po zveřejnění smlouvy v registru smluv.

Dají se dotace sčítat? Máme podporu na projekt (zahraniční veletrh) také z Czechtrade.

Ne. Dotace nesmí být použita na krytí stejných způsobilých nákladů projektu financovaného zcela nebo zčásti z jiných veřejných prostředků.

Co když plánuji jet na zahraniční veletrh v září a voucher se schválí až potom? Může se realizovat cesta před schválením?

Ne. Realizace celého projektu může být zahájena až po zveřejnění smlouvy v registru smluv.

Mohu žádat, pokud je stáří firmy dne 18. března (v den spuštění příjmu žádostí) 3 roky o 2 dny?

Ne. Podnikatelská historie musí být max. do 3 let od zapsání do Obchodního rejstříku nejpozději v době podání Žádosti o poskytnutí voucheru.

Jak je dlouhý proces schvalování Žádosti?

Proces schvalování Žádostí o poskytnutí voucheru trvá v řádech měsíců. Je to dáno velkým množstvím přijatých Žádostí o poskytnutí voucheru a také procesem hodnocení (formální kontrola, kontrola přijatelnosti, expertní věcné hodnocení a schvalování v orgánech hl. m. Prahy).

Může žádat také nezisková organizace?

Ne. Příjemcem podpory mohou být subjekty mající tyto právní formy: veřejná obchodní společnost, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstvo, evropská družstevní společnost.
Dále se musí jednat o právnické osoby, které mají oprávnění k podnikání v souladu s právními předpisy ČR. Neziskové organizace nejsou založeny za účelem dosažení zisku.
Z výše uvedených důvodů nemůže být nezisková organizace Příjemce podpory.
Při registraci do online systému bude výše uvedená právní forma kontrolována s obchodním rejstříkem. Pokud se bude jednat o nepodporovanou právní formu, nepůjde založit v online systému nový subjekt.

Jak se dostanu k vyplnění Žádosti?

Před prvním přihlášením do systému je potřeba se zaregistrovat, tedy vytvořit si účet. Nestačí mít pouze uživatelský účet, ale je potřeba zaevidovat také subjekt, pod kterým budete o voucher žádat. Pokud jste zadali IČ systém vás informuje, že zvolený subjekt není doposud zaevidován a vyzve vás k vytvoření nového. Informační systém se v dalším kroku připojí k databázi ARES a automaticky vyplní základní údaje o subjektu. Ostatní povinné údaje (označené červenou hvězdičkou) je potřeba doplnit ručně. Následně kliknete na tlačítko Vytvořit nový projekt se dostanete do sekce Výzvy, kde si vyberete výzvu a můžete začít vyplňovat Žádost o poskytnutí voucheru.

Jak postupovat, pokud se vyskytne problém?

Řešení hledejte v sekci FAQ na webu www.prazskyvoucher.cz. Pokud ve FAQ odpověď nenaleznete, obraťte se na některého ze specialistů Pražského voucheru. V případě technického problému (nefunkční přihlášení, nedostupnost aplikace apod.) kontaktujte technickou podporu: podpora@inqool.cz.

Co dělat při zapomenutí hesla?

V případě zapomenutí hesla zvolte tlačítko Zapomněli jste své heslo?, zadejte svou e-mailovou adresu – pokyny pro obnovení hesla vám budou zaslány e-mailem.

Je možné měnit informace v Žádosti?

Ano, veškeré informace můžete až do odeslání žádosti kdykoliv měnit a uložit tlačítkem „Uložit změny“.

Koho uvést jako kontaktní osobu?

Vyberte osobu, která bude mít projekt na starost a se kterou bude poskytovatel dotace komunikovat. Kontakt je možné kdykoliv před odesláním žádosti změnit.

Jak k žádosti připojím potřebné přílohy?

Po vyplnění (a uložení) základního formuláře žádosti se vám zpřístupní další části formuláře žádosti. Jednou z nich je právě sekce SOUBORY – v této části formuláře žádosti můžete přidat veškeré soubory (přílohy) ze svého počítače, které jsou potřeba předložit vzhledem k požadavkům ve výzvě.

Vkládají se dílčí položky nebo jen celková částka rozpočtu?

Vkládá se pouze celková částka rozpočtu.

Jak Žádost o poskytnutí voucheru odešlu?

Pokud máte všechny změny uloženy a následující položky vyplněny …

✔ základní informace o projektu

✔ rozšiřující informace o projekt

✔ rozpočet

✔ všechny požadované přílohy v souladu s podmínkami příslušné výzvy jsou nahrány do systému

… můžete odeslat žádost k posouzení!

V případě, že nikoliv, objeví se po kliknutí na Odeslat ke schválení v horní čísti varovná notifikace s informací o tom, co přesně v Žádosti chybí:

Pokud kliknete na Odeslat ke schválení a vše je v pořádku, nabídne vám systém vygenerovat Žádost, kterou je potřeba opatřit kvalifikovaným elektronickým podpisem oprávněné osoby. V případě, že dle Obchodního rejstříku za společnost jedná více osob, jsou nutné podpisy všech.

Po odeslání už Žádost nemůžete měnit. Odeslání žádosti musíte stihnout nejpozději v den (a čas) uzávěrky uvedený v podmínkách dané výzvy. Pozdější odeslání žádosti není možné, tlačítko pro odeslání přestane být aktivní.

Jak zjistím stav projektu?

Stav naleznete v menu „Projekty“ ve výpisu jednotlivých projektů subjektu. Automaticky budou rozesílané e-mailem notifikace při změně stavu projektu a také při vrácení projektu na dopracování.

Jsou možné tyto stavy:

 • Rozpracovaný – jedná se o projekt, na kterém právě pracujete, ještě nebyl finalizován a odeslán.
 • Formální kontrola – probíhá formální kontrola projektu.
 • Hodnocení přijatelnosti – probíhá hodnocení přijatelnosti.
 • Expertní hodnocení – probíhá expertní hodnocení.
 • K rozhodnutí Radě HMP nebo Zastupitelstvu HMP – bude předloženo na jednání Rady HMP nebo Zastupitelstvu HMP.
 • Čeká na dopracování žadatelem – žádost vám byla navrácena k dopracování. Můžete změnit pouze položky, které byly otevřeny. Tyto položky jsou podbarvené červeně.

Po dopracování žádost odešlete (a tím i uzamknete) opět tlačítkem Odeslat ke schválení.

 • Podpořený – projekt, který byl podle pravidel hodnocení schválen. Tento stav také označuje projekty v realizaci.
 • Odložený – projekt, který byl odložen.
 • Zamítnutý – projekt, který na základě hodnocení nebyl podpořen.
 • Nerealizovaný – projekt, který nakonec nebyl realizován.
 • Uzavřený – podpořený projekt po úspěšném ukončení realizace.
 • Ostatní – jiný stav, který není výše definován.

Jaká je hodnota voucheru?

Hodnota voucheru je individuální u každého projektu. Jeho hodnota se pohybuje v rozmezí od 75 tis. Kč do 2 mil. Kč v závislosti na celkové výši rozpočtu projektu žadatele.

Kdo rozhoduje o přidělení voucheru?

Schválení projektů, které úspěšně projdou hodnocením, provádí Rada a Zastupitelstvo hlavního města Prahy.

Kdo v programu Pražských voucherů provádí expertní hodnocení?

Expertní hodnocení i hodnocení přijatelnosti předložených žádostí provádí odborníci dle oblasti CZ-NACE kódů, do které předložená žádost o voucher spadá. Každý z oborníků musí mít v dané oblasti, v níž chce posuzovat předložené žádosti, alespoň pětileté odborné zkušenosti.

Kdy můžu začít s projektem?

Žadatel podá žádost o poskytnutí voucheru. Projde-li žádost úspěšně hodnocením formálních náležitostí, hodnocením přijatelnosti, eventuálně i expertním hodnocením, a bude-li schválena Radou a Zastupitelstvem hl. m. Prahy, bude s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytnutí voucheru. Po zveřejnění této smlouvy v Registru smluv může být zahájena realizace projektu.

Do kdy musí být realizována spolupráce mezi příjemcem voucheru a poskytovatelem služeb?

Spolupráce musí být realizována nejpozději do 12 měsíců (pozn. některé dílčí výzvy mohou mít dobu realizace kratší, je třeba vždy sledovat informace k dané výzvě) od účinnosti smlouvy uzavřené mezi příjemcem voucheru s poskytovatelem dotace (voucheru). Do této doby musí žadatel předložit bezchybnou žádost o proplacení voucheru.

Kdo financuje a řídí projekty Pražských voucherů?

Projekty jsou financovány z Operačního programu Praha pól růstu ČR a jsou řízeny Odborem projektového řízení Magistrátu hl. m. Prahy.

Co znamenají napravitelná a nenapravitelná kritéria v hodnocení žádosti?

V případě nesplnění povinných náležitostí žádosti, která jsou označená jako napravitelná, máte možnost žádost doplnit dle stanovených lhůt, tj. do pěti kalendářních dnů. Oprava je možná nejvýše 2krát. V případě nesplnění nenapravitelných kritérií bude celá žádost zamítnuta.

Co mám dělat, když požadovanou aktivitu, na níž bych rád čerpal voucher, nenaleznu ani mezi způsobilými ani mezi nezpůsobilými výdaji?

Kontaktujte prosím poradce pro konkrétní voucher.

O voucher smí požádat pouze začínající firma s historií max. 3 roky?

Ano, žádost o voucher můžete jako společnost předložit pouze tehdy, pokud v den předložení žádosti uplynuly od zápisu vaší společnosti do veřejného (obchodního) rejstříku nejvýše tři roky. Tato podmínka neplatí pouze v případě, že žádáte o podporu v rámci voucheru na inovační projekty.

Které firmy splňují podmínku malého či středního podnikatele?

Podniky, které zaměstnávají méně než 250 osob a jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejichž bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 miliony EUR, a které současně splňují také další kritéria stanovená přílohou I Nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Jak dlouho trvá zápis dodavatele do White-listu?

Pokud se chystáte podat přihlášku do white-listu, upozorňujeme, že je potřeba tak učinit včas. Na white-list je totiž dodavatel oficiálně zapsán až s datem vykonané kontroly, což může reálně trvat až 3 týdny od podání přihlášky. Pokud dojde k situaci, že žadatel o voucher pošle žádost dříve, než dostanete vyrozumění o zápisu do white-listu, tak bude jeho žádost vyřazena z procesu hodnocení.

Kde naleznu seznam poskytovatelů znalostí?

Poskytovatele znalostí pro váš projekt můžete najít na webových stránkách MŠMT  nebo na webových stránkách Trhu inovací.

Co je to White-list dodavatelů?

Je to seznam zaregistrovaných dodavatelů, který je zveřejněn na webových stránkách příslušných voucherů. Žadatel o poskytnutí voucheru na kreativní služby, koučing a mentoring a pobyt v zahraničních inkubátorech je povinen si vybrat dodavatele z tohoto seznamu. Tento seznam je však otevřený a kterýkoliv dodavatel, jenž splňuje kritéria, se může kdykoliv v průběhu výzvy do seznamu přihlásit.

Jaký je rozdíl mezi podporou v režimu de minimis a v režimu blokové výjimky?

Projekty do 500 tis. Kč jsou primárně podpořeny v režimu de minimis s 15% nebo 25% spoluúčastí podnikatele (v závislosti na typu voucheru). Pokud již žadatel vyčerpal limit podpory de minimis, může využít režim blokové výjimky, kde je již ovšem nutná 50% spoluúčast podnikatele. Projekty v celkové hodnotě 500 tis. Kč a výše jsou automaticky zařazeny do režimu blokové výjimky s 50% spoluúčastí podnikatele.

Kde lze získat informaci o čerpání podpory de minimis­?

Výši čerpané podpory de minimis si žadatelé mohou ověřit v Registru de minimis, musí mít ovšem registraci u Ministerstva zemědělství (od konce května nelze zjistit podpory anonymně kvůli ochraně dat (GDPR). Žadateli nesmí být poskytnuta podpora de minimis v případě, že by součet všech podpor de minimis žadatele za současné a dvě předchozí účetní období spolu s hodnotou plánovaného voucheru převýšil částku 200 000 EUR. Budete-li mít vyčerpán limit podpory de-minimis, můžete zažádat o voucher v režimu blokové výjimky.

Kdy mohu podat žádost o proplacení voucheru?

Žádost o proplacení voucheru se podává po ukončení naplánovaných činností a po vypořádání všech finančních závazků mezi žadatelem a dodavatelem služby, nejpozději v den ukončení doby realizace Vašeho projektu, a to bez chyb. Součástí Žádosti o proplacení jsou další dokumenty, které dokládají oprávněnost požadavku. Např. se jedná o kopii faktury – daňového dokladu od dodavatele služeb, výpis z bankovního účtu, kopii smlouvy s dodavatelem, předávací protokol a hodnotící zpráva. Veškerá dokumentace se předkládá pouze v elektronické podobě.

Je možné žádat o více stejných voucherů např. na zahraniční veletrhy a výstavy?

U projektu Pražský voucher na inovační projekty můžete v rámci jedné dílčí výzvy žádat pouze o jeden voucher. Zažádáte-li o voucher v první výzvě, o další můžete požádat až v následujících výzvách.

U ostatních voucherových projektů lze žádat o stejný typ voucherů (myšleno v rámci jedné dílčí výzvy) pouze v případě odlišných aktivit. Na příklad u voucheru na zahraniční veletrhy a výstavy tedy půjde o žádosti na odlišné lokality (např. Tokio a New York), případně odlišné akce (např. TechCrunch a WebSummit).

Předložení žádosti o voucher na stejnou aktivitu je možné pouze v rámci různých projektů (vyjma voucheru na inovační projekty, viz výše).

Opakované podpoření stejných činností, aktivit v rámci jednoho projektu není možné.

Může podporu získat nezisková organizace?

Ne, příjemcem podpory mohou být pouze subjekty, které mají tyto právní formy:

 • společnost s ručením omezeným;
 • akciová společnost;
 • veřejná obchodní společnost;
 • komanditní společnost;
 • evropská společnost;
 • evropské hospodářské zájmové sdružení;
 • družstvo;
 • evropská družstevní společnost.

Může podporu získat fyzická osoba?

Ne, vouchery jsou určené pouze pro právnické osoby se sídlem nebo provozovnou v hlavním městě.

Je možné žádat v rámci jedné dílčí výzvy o více voucherů zároveň?

Žadatel je oprávněn v rámci jedné dílčí výzvy předložit více žádostí o poskytnutí voucheru u těchto projektů:

 • Pražský voucher na koučing a mentoring;
 • Pražský voucher na kreativní služby;
 • Pražský voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech;
 • Pražský voucher na zahraniční veletrhy a výstavy.

Vždy se však musí jednat o rozdílné aktivity.

V rámci výzvy k předložení žádostí o poskytnutí voucheru na inovační projekty žadatel může podat vždy jen jednu žádost. Jeden žadatel tak může v rámci jednoho kola výzvy obdržet maximálně jeden voucher.

Je možné získat voucher v případě, že má firma provozovnu v Praze, ale sídlo v jiném městě?

Ano, ale podmínkou pro získání dotace je, že místo realizace projektu a jeho dopad bude na území hl. města Prahy. Zároveň provozovna musí být zapsána v živnostenském rejstříku v souladu se zákonem.

Kdy mi bude zaslána platba?

Proplacení voucheru proběhne ex-post po ukončení realizace projektu a po celkovém finančním vypořádání mezi žadatelem a poskytovatelem služeb. Platba bude zaslána na základě Žádosti o proplacení voucheru a za předpokladu, že budou splněny veškeré podmínky pro proplacení dotace, nejpozději do 42 pracovních dnů od data doručení žádosti o proplacení voucheru. Žádost o proplacení voucheru včetně všech nezbytných příloh musí být předložena v elektronické podobě.

Kdy mohu předložit žádost o poskytnutí voucheru?

Žádosti o poskytnutí voucheru je možné předkládat pouze v rámci otevřených výzev. Více se dozvíte na webových stránkách jednotlivých voucherů.

Jak postupovat, pokud mám zájem o některý z voucherů?

Nejprve kontaktujte vybraného dodavatele služeb (na základě podmínek uvedených ve Výzvě k předkládání žádostí o poskytnutí voucheru) a společně se domluvte na rámci spolupráce. Dodavatel vypracuje nabídku na poskytnutí služby, kterou přiložíte k Žádosti o poskytnutí voucheru. Projde-li žádost úspěšně danými hodnoceními, může být s Vámi uzavřena Smlouva o poskytnutí voucheru.

Zobrazit vše

Vzdělávací centrum

Pokud se chcete dozvědět vše potřebné o Pražském voucheru, navštivte naše vzdělávací centrum. Za pár minut z vás uděláme zkušeného „voucheristu“!

Určeno pro

Žadatele, příjemce, dodavatele, hodnotitele

Specialisté

Zahraniční inkubátory

DENISA
SVOBODOVÁ

770 105 082
denisa.svobodova@praha.eu

Inovační
projekty

MICHAELA
ŠÍPOVÁ

770 105 067
michaela.sipova@praha.eu

Kreativní
služby

NATÁLIE
FIALOVÁ

770 105 080
natalie.fialova(at)praha.eu

Koučing
a mentoring

DENISA
SVOBODOVÁ

770 105 082
denisa.svobodova@praha.eu

Registrace pro odběr novinek

Chci vědět jako první

V rámci registrace zpracováváme vaše osobní údaje podle zákona. Co to znamená?

Přihlášení k newsletteru proběhlo úspěšně

 

KONTAKTY:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: 48ia97h

Projekt: Pražský voucher na inovační projekty, registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605.

Projekt: Specializované vouchery, registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607.

ADRESA:

Palác Adria, 2. patro, vchod A
Jungmannova 31
110 00 Praha 1

AUTEM:

směr od Plzně – Jiráskův most – Myslíkova – Spálená – Lazarská – Vladislavova – Charvátova – Jungmannova

směr od Brna – Národní muzeum – Žitná – Vodičkova – Lazarská – Vladislavova – Charvátova – Jungmannova

MHD a PĚŠKY:

tramvaj 1, 2, 9, 12, 13, 18, 22, 23, 25, 93, 97, 98, 99 –  Národní třída – cca 5 minut (350 m) – Purkyňova – Vladislavova – Charvátova – Jungmannova

metro A a B – Můstek – výstup z metra A – ulice 28. října, výstup z metra B – Jungmannovo náměstí – Jungmannova

 

Vyhledat:

Pokračováním v používání tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno tak, aby "umožnilo cookies", aby vám poskytlo nejlepší možnou stránku pro prohlížení. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít