Vyjeďte se podnikatelsky vyklubat do světa!

Než se rozhodnete dobýt svět, rozhlédněte se po něm a najděte inspiraci. Zjistíte, že jinde vytváří to, co v Praze tak trochu vytváříte i vy. Že nejste žádní obchodní špioni? S Pražským voucherem vám zahraniční mentoři v „inkubátorech“ věhlasných firem předají know-how bez mučení. Dokonce rádi. Vyjeďte na 3 až 4 měsíce, což je optimální délka pobytu, na západním (Silicon Valley) či východní pobřeží USA (New York). Nebo do Číny (Shanghai, Shenzhen a Peking). Ale klidně i úplně jinam.

Poraďte se, ať se nezadřete ani nesedřete

Potřebujete poradit? Gabriela Holá je tu pro Vás!

Pobyt v zahraničních inkubátorech
Gabriela Holá

„Obklopte se lidmi, kteří vám pomohou stoupat výš.“ (Oprah Winfrey)

gabriela.hola(at)praha.eu / 770 105 077 nebo 236 002 847

Konzultace k 2. výzvě

Podnikatelské a inovační centrum hl. m. Prahy

Škodův palác, Jungmannova 35/29, Praha 1, vchod z Charvátovy ulice

9:30 – 13:00
Každé pondělí

Aktuální výzva

Příjem Žádostí o poskytnutí voucheru: od 18. 3. 2019 do 18.4. 2019

                    Vzor Žádosti o proplacení voucheru a Žádosti o poskytnutí voucheru naleznete v aplikaci podej projekt.

Přílohy k Žádosti o poskytnutí voucheru:

Manuál k internetové aplikaci Podej projekt
Podej projekt

Via představuje Voucher na pobyt v zahraničních inkubátorech

Setkáváte se poprvé s Voucherem na pobyt v zahraničních inkubátorech? Na úvod vám doporučuji své video.

Pobyt v zahraničních inkubátorech

Vzdělávací centrum

Pokud se chcete dozvědět vše potřebné o Pražském voucheru, navštivte naše vzdělávací centrum. Za pár minut z vás uděláme zkušeného „voucheristu“!

Určeno pro

Žadatele, příjemce, dodavatele, hodnotitele

White-list

Česká fintech asociace

Destinace: Střední a východní Evropa, Londýn, Brusel, New York, Tel Aviv

Inkubátory: mAccelerator (CEE), Level39 (Londýn), B Hive (Brusel, Londýn, New York, Tel Aviv)

Kontaktní osoba: Maria Staszkiewicz

Telefon: 734 335 434

Email: maria.staszkiewicz@czechfintech.cz

Web: http://czechfintech.cz

Digital Ant, s.r.o.

Destinace: Peking, Shanghai, Shenzhen

Inkubátory: Innoway (Peking), The X Node (Shanghai), Noa Labs (Shenzhen)

Kontaktní osoba: Lukáš Obdržálek

Telefon: 774 709 560

Email: obdrzalek@digital-ant.cz

Web: www.digital-ant.cz

E-Accelerator, z.ú.

Destinace: San Francisco, San Jose, Shanghai, California

Inkubátory: USMAC – US Market Access Centre Inc., ABC Accelerator Silicon Valey, KTECH Shanghai,  Plug & Play Sunnyvale (California), Impact Hub San Francisco, Hack n sleep (San Francisco)  AccelFoods (New York) FOOD-X (New York) Branchfood (Boston) TERRA accelerator (San Francisco)

Kontaktní osoba: Jana Hřebíková

Email: USlanding@powerhub.cz

Web: www.powerhub.cz

Czech ICT Alliance

Destinace: New York, San Francisco, London, La Courneuve, Singapure, Seoul, Sydney, Hong Kong, Shanghai, TelAviv, Berkeley (SF), Berlin, Los Angeles, Miami Florida

Inkubátory: San Francisco (USA): Eco Systm, We Work, The Vault, Be Spoke, The Alchemist Accelerator, 500 Startups; New York (USA): The Farm Soho, We Work, Regus New York; London (GB): The Dock, Tech Hub, WeWork London, Regus London, Dynax London Accelerator; La Courneuve (France): Plaine de Saveurs; Singapure (Singapure): WeWork Singapure; Seoul (Japan): WeWork Seoul; Sydney (Australia): WeWork Sydney Hong Kong (China): WeWork Honk Kong; Shanghai (China): WeWork Shanghai; TelAviv (Israel): WeWork TelAviv; Berkeley (USA): Berkeley Skydeck; Berlin (Germany): Ufer Berlin; Los Angeles (USA): WeWork LA; Miami Florida (USA): WeWork Miami; Auckland (Nový Zéland): SERVCORP – PwC Tower ; Stockholm (Švédsko): WeWork  Zürich (Švýcarsko): Impact Hub Zürich  Berlin (Německo): wavespace Berlin  Berlin (Německo): WeWork Berlin  Amsterdam (Nizozemsko): WeWork Amsterdam  Varšava (Polsko): WeWork Varšava  Los Angeles (USA): WeWork Los Angeles  Dubai (Spojené arabské emiráty): Servcorp Dubai  Abu Dhabí (Spojené arabské emiráty): Servcorp Abu Dhabí  Řím (Itálie): ImpactHub Roma  Paříž (Francie): WeWork Paříž  Omsk (Ruská federace): Omsk Regional Business Incubator  Barcelona (Španělsko): WeWork Barcelona 

Kontaktní osoba: Robert Reich

Telefon: 607 669 133

Email: robertr@praguestartupcentre.cz

STAŇTE SE POSKYTOVATELEM POBYTŮ V INKUBÁTORECH

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Pokud se chystáte podat přihlášku do white-listu, upozorňujeme, že je potřeba tak učinit včas. Na white-list totiž budete oficiálně zapsáni až s datem vykonané kontroly, což může reálně trvat až 3 týdny od podání přihlášky. Pokud dojde k situaci, že žadatel o voucher pošle žádost dříve, než dostanete vyrozumění o zápisu do white-listu, tak bude jeho žádost vyřazena z procesu hodnocení.

 

Cílem pobytu v zahraničních inkubátorech je:

Získání zkušeností s podnikáním na vyspělých zahraničních trzích, které urychlí rozvoj pražské firmy. Projekt podpoří zejména pobyty v destinacích na západním (Silicon Valley) či východním pobřeží USA (New York) a v Číně (Shanghai, Shenzhen a Peking).

Hledáme dodavatele, kteří:

  • Zajistí komplexní služby spojené s pobytem žadatele/ů v zahraničním inkubátoru (výběr, sjednání, ubytování, doprava, mentoring, překlady do cizích jazyků apod.).
  • Poskytnou praktické právní a patentové poradenství.
  • Pomůžou firmám se splněním podmínek pobytu v zahraničním inkubátoru.
  • Pomůžou firmám získat nové obchodní partnery a investory v zahraničí.

Jak to funguje:

  1. Malý či střední podnik se zájmem o zařazení do projektu Pražský voucher si z white-listu vybere dodavatele zajišťujícího pobyt v zahraničních inkubátorech.
  2. Kontaktuje ho a na základě vzájemné dohody společně nastaví podmínky spolupráce.
  3. Podnik podá žádost o poskytnutí voucheru.
  4. Po schválení může začít spolupráce.

Do white-listu bude zapsán každý zájemce z řad dodavatelů, který zašle vyplněnou přihlášku (viz níže) a splní kvalifikační kritéria. White-list bude po celou dobu trvání projektu Pražský voucher rozšiřován.

Vyplněnou přihlášku s relevantními přílohami nám prosím zašlete datovou schránkou (ID: 48ia97h).

VÁŽENÍ ZÁJEMCI, RÁDI BYCHOM VÁS UPOZORNILI, ŽE ZAPSÁNÍ NOVÝCH SUBJEKTŮ DO WHITE-LISTU MŮŽE TRVAT AŽ 3 TÝDNY. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Přihláška ke stažení

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Poučení o právech žadatelů o zařazení do white-listu dodavatelů služeb

1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů níže uvedená práva. Na výkon těchto práv se nicméně vztahují určité výjimky, a proto je není možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že subjekt údajů uplatní svá práva a jeho žádost bude shledána oprávněnou, Správce přijme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

Právo na přístup k osobním údajůmSubjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným Správcem.
Právo na opravuSubjekt údajů může Správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
Právo na výmazSubjekt údajů může Správce požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů; a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.
Právo odvolat souhlasSubjekt údajů může kdykoli odvolat již udělený souhlas se zpracováním, a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.
Právo vznést námitkuPokud Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů na základě svých oprávněných zájmů, má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají.
Právo na omezení zpracováníV určitých případech může subjekt údajů požadovat, aby Správce omezil prováděné zpracování (např. do doby vyřešení námitek subjektu údajů).
Právo na přenositelnost údajůSubjekt údajů Může požádat Správce, aby subjektu údajů či třetí osobě předal osobní údaje, které o subjektu údajů na základě smlouvy či souhlasu zpracovává v elektronické podobě.

 

2. Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost uživatele oprávněná, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Informace o zpracování osobních údajů

Název úkonu/agendy:PRI/SP012 – zajišťuje aktualizaci a koordinaci stávajících projektů podpory podnikání a inovací v rámci hlavního města Prahy a zadávání nových projektů v této oblasti.
Účel zpracování:Realizace projektů.
Rozsah zpracování osobních údajů
(výčet zpracovávaných OÚ):
Jméno a příjmení; e-mailová adresa fyzické osoby; telefonní číslo; tituly; funkční zařazení; odvětví, kde je osoba zaměstnána; oddělení, kde je osoba zaměstnána.
Zpracovatelé:Odbor projektového řízení MHMP,
Dodavatel online rozhraní: In Qool, a.s.,
Dodavatel marketingových služeb: REMMARK, a.s.,
Evaluace: Evaluation Advisory CE s.r.o.
Doba zpracování osobních údajů:Dle spisového a skartačního plánu
Stanovený právní titul pro zpracování osobních údajů:7 – Oprávněné zájmy správce či třetí strany
Příjemci osobních údajů:Odbor projektového řízení MHMP a třetí strany (žadatelé o voucher)
Dochází k předávání zpracovávaných osobních údajů mimo státy EU:NE

 

 

 

KONTAKTY:

ID DATOVÉ SCHRÁNKY: 48ia97h

Projekt: Pražský voucher na inovační projekty, registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605.

Projekt: Specializované vouchery, registrační číslo CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607.

ADRESA:
Palác Adria, 2. patro, vchod A
Jungmannova 31
110 00 Praha 1

AUTEM:
Směr od Plzně – Jiráskův most – Myslíkova – Spálená – Lazarská – Vladislavova – Charvátova – Jungmannova

směr od Brna – Národní muzeum – Žitná – Vodičkova – Lazarská – Vladislavova – Charvátova – Jungmannova

MHD a PĚŠKY:

tramvaj 1, 2, 9, 12, 13, 18, 22, 23, 25, 93, 97, 98, 99 –  Národní třída – cca 5 minut (350 m) – Purkyňova – Vladislavova – Charvátova – Jungmannova

metro A a B – Můstek – výlez z metra A – ulice 28. října, výlez z metra B – Jungmannovo náměstí – Jungmannova

Vyhledat:

Pokračováním v používání tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno tak, aby "umožnilo cookies", aby vám poskytlo nejlepší možnou stránku pro prohlížení. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení souborů cookie nebo klepnete na tlačítko "Přijmout" níže, souhlasíte s tím.

Zavřít